Mācību gada noslēgums

Sirsnīgākie sveicieni visai skolas saimei mācību gada noslēguma dienā! Paldies par pūlēm, ko šajā mācību gadā veltītjāt savai izglītībai! Paldies par visiem labajiem darbiem, paldies par visām tiešsaistes stundām, kurām pieslēdzāties! Paldies par enerģiju un idejām! Paldies, ka centāties turēties kopā un saņemties! Krāsainu, piedzīvojumu bagātu, saulainu, labas atpūtas pilnu vasaru!

 

 

 

 

Konkursa ”Pārsteiguma dāvana sev. Kolāža” rezultāti

Tehniskās jaunrades nama ”Annas 2” organizētajā vizuālās mākslas konkursā ”Pārsteiguma dāvana sev. Kolāža” piedalījās vairāk kā 120 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām. Priecājamies, ka 12 -15 gadu dalībnieku grupā uzvarētāju vidū 1. vietu ir ieguvis mūsu Rīgas 85. vidusskolas Jānis Jēkabs Melbārdis ar darbu ”Skeitparks man un draugiem”. Pateicamies par atsaucību, radošumu, rūpību un centību. Liels paldies par ieguldījumu skolotājai Lilitai Jansonei! Konkursa mērķis bija aicināt bērnus un jauniešus izzināt kolāžas tehniku, radoši izpaužoties šajā vizuālās mākslas tehnikā. Darbi tika iesniegti arī 3 dimensiju formātā.

 

Zināmi trīscīņas kopvērtējuma uzvarētāji!

Sveicam trīscīņas kopvērtējuma uzvarētājus !

SKRIEŠANA TOP3

1. 4.B  33,65 KM

2. 5.A  30,23KM

3. 5.B  28,59KM

SOĻOŠANA TOP3

1. 11.A  60KM

2.  4.B   45,4KM

3.  5.A   45,12KM

VELO UN CITI BRAUCAMIE TOP3

1. 4.B   49,17KM

2. 5.A   49,11KM

3. 5.C   47,46KM

SPORTISKĀKĀS KLASES TRĪSCĪŅĀ TOP3

1.  4.B  128,22KM

2.  5.A  124,46KM

3.  5.C 111,54KM

 

No 24. līdz 26. maijam trīscīņas dienas

No 2021. gada 24. maija līdz 26. maijam Rīgas 85. vidusskolā norisināsies sporta aktivitātes – 1. līdz 12. klašu trīscīņas dienas: 24.05. – skriešana, 25.05. – soļošana un 26.05. – velo, skrituļslidas,skrejritenis vai skeitbords.Tiks vērtēts km un metru daudzums individuāli klasē un skolā un arī skolas kopējā ieskaitē. Katras disciplīnas 3 labākie sportotāji saņems diplomus, kā arī skolas 3 aktīvākās klases saņems diplomus par sportiskām aktivitātēm. Katru dienu līdz plkst. 23.59 skolas e-klasē jāatsūta veiktās distances pierādījums. Viens iesūtītais distances apliecinājums piedalās individuālajā un kopējā ieskaitē. Viens dalībnieks var piedalīties vairākās disciplīnās, bez ierobežojuma. Netiek vērtēti soļi.

TRĪSCĪŅAS nolikums

Dokumentālās atmiņas par Rīgas 85. vidusskolu pedagogu intervijās

Šajā dokumentālo atmiņu pūra lādē ir redzamas intervijas ar Rīgas 85. vidusskolas ilggadīgajiem pedagogiem : skolas direktori Aiju Makšāni, sporta skolotāju Andu Krievu, vēstures skolotāju Ligitu Straubi, mūzikas skolotāju Islanu Vanovsku un vizuālās mākslas skolotāju Lilitu Jansoni. Paldies visām skolotājām, ka piekrita sarunai!

Mācību grāmatu nodošana

Mācību grāmatas, kā arī skolas bibliotēkā ņemto daiļliteratūru lūdzam nodot skolas pirmā stāva gaitenī, iepretim bibliotēkas telpai uz novietotajiem galdiem no 2021. gada 25. maija līdz 03. jūnijam, izglītības iestādes darba laikā. Novietojot grāmatas uz galdiem, pievienot klāt savu vārdu, uzvārdu un klasi.

Idejas maija mēneša tematiskajām nedēļām: ”Sagaidot vasaru…”

Piedāvātās tēmas :

Pirmā tēma. Drošība vasarā

Otrā tēma. Sadarbība

Trešā tēma. Mācies ar spēļu palīdzību!

Ceturtā tēma. Diena dabā

Piektā tēma. Nākotnes skola

Ir klāt pēdējais šī mācību gada mēnesis. Daudzi jau domās daļēji esam “ar vienu kāju vasarā”, droši vien arī skolēni. Ieteikuma formā piedāvājam realizēt idejas, saistībā ar mācību priekšmetu programmās mācītajiem jautājumiem. Idejas vēlams realizēt laika ietvaros no 10. līdz 28. maijam.

Devīze “Sagaidot vasaru…” Galvenais idejas akcents ir jautājums- Ko mēs darām vasaras brīvlaikā?

Vadoties pēc šī jautājuma, ir izdomātas 5 tēmas.

  1. Drošība vasarā (Ko mēs darām vasarā? – ievērojam drošību uz ceļa, pie ūdens, pie uguns un citās vietās) Mācību process tiek saistīts ar drošības tēmu.
  1. Sadarbība (Ko mēs darām vasarā? – vairāk laika pavadām ar ģimeni, radiem, draugiem u.c.) Mācību procesā uzsvars tiek likts uz sadarbības prasmēm, cik daudz mēs spējam panākt darot kopā.
  1. Mācies ar spēļu palīdzību! (Ko mēs darām vasarā? – pavadām laiku spēlējot spēles, rotaļas; aktīvs dzīvesveids) Mācību process noris spēļu veidā, skolēni apgūst vai atkārto mācību saturu spēlējot spēles.
  1. Diena dabā (Ko mēs darām vasarā? – esam līdzās dabai, pavadām laiku ārā, dodamies pārgājienos, pastaigās) Mācību process tiek veidots tā, lai skolēniem būtu iespēja doties ārā. Šajā dienā būtu vēlams, ka tiešsaistes nenotiek, lai mazinātu pavadīto laiku pie datora.
  1. Nākotnes skola (Ko mēs darām vasarā? – augustā jau sākam domāt par skolu) Mācību process tiek saistīts ar idejām par nākošo mācību gadu. Ir iespēja šo tematu apspēlēt gan saistībā ar nākamo mācību gadu, gan saistībā ar skolām pēc 5, 20 vai pat 100 gadiem.