Lauras stāsts iedvesmo!

13. septembrī plkst. 10.35 „Latvijas Radio 1” Latvijas Nacionālā teātra aktieru lasījumā izskanēs 11.a klases skolnieces Lauras Ulmes bērnības stāsts.

MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJA

Rīgas 85. vidusskolā

2020./2021. mācību gadā

Uzsākot jauno mācību gadu, skola realizēs mācību procesa “B” modeli:

  • no 1.-6. klasei mācības notiks klātienē,
  • no 7.-12. klasei – 50% no mācību laika mācības tiks organizētas attālināti, t.i., vienu nedēļu  – 7., 12. klases mācīsies attālināti,  8., 9.,11. klases – mācīsies klātienē (nepāra nedēļās), nākamajā nedēļā – 7., 12.klases mācīsies klātienē (pāra nedēļās), 8., 9.,11.klases – attālināti.

Septembra pirmā nedēļa, t.i. 1.- 4. septembris,  visām 1.-12. klasēm

adaptācijas nedēļa klātienē.

1. septembris Zinību dienas svētki notiks klasēs.

Rudens laika citāti. Skaisti citāti par rudeni

Aicinām rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem!

Ienākšana skolā tiks organizēta pēc plūsmu principa.

Vecāki pavada savus bērnus līdz skolas durvīm, skolā neienāk. 

Skolēnus pie skolas sagaida klašu audzinātāji.

Skolēni skolā ienāk pa 2 ieejām – centrālo ieeju un iekšpagalma ieeju un dodas uz savu pirmo klases stundu.

Pēc klases stundas skolēni dodas mājās pēc tāda paša plūsmu principa, kā ienākot – pa centrālo un iekšpagalma ieeju.

Pa centrālo ieeju
Pa iekšpagalma ieeju
9.00 1.a klase 9.00 5.c klase
9.10 1. b klase 9.10 6.a klase
9.20 1. c klase 9.20 6.b klase
9.30 2.a klase 9.30 7.a klase
9.40 2.b klase 9.40 7.b klase
9.50 3.a klase 9.50 8.a klase
10.00 3. b klase 10.00 8.b klase
8.50 4.a klase 10.10 9.a klase
10.20 4.b klase 10.20 9.b klase
10.30 5.a klase 10.30 11. klase
10.40 5. b klase 10.40 12. klase

 

Ja jūties slikti vai ir kādas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, informē savu klases audzinātāju un tiksimies, kad būsi vesels!

Skolas administrācija

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas
dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz
atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties
uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1. 40003556833 SIA ” Baltic Restaurants Latvia”
2. 40003419037 SIA “Kafe Serviss”