Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas
dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz
atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties
uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1. 40003556833 SIA ” Baltic Restaurants Latvia”
2. 40003419037 SIA “Kafe Serviss”

Kā nodot zināšanas jaunajiem dalībniekiem ?

Pašpārvaldes darba cikliskums rada izaicinājumus darba “nepārtrauktībai”, tomēr ir veidi, kas palīdz risināt šos izaicinājumus, lai tie nekļūst par lielākām problēmām.

Aicinām pievērst uzmanību šiem jautājumiem!

Kā veidojam iespējas nodot pieredzi?

Aicinām rosināt aktīvu pašpārvalžu dalībnieku dalīšanos pieredzē — pašpārvaldes iepriekšējiem dalībniekiem individuāli dalīties pieredzē. Iespējas ir dažādas:

  • Varat veidot “buddy” jeb “draugu” sistēmu — jaunie pašpārvaldes dalībnieki tiek salikti pāros ar dalībniekiem, kas pašpārvaldē ir ilgāk. Tā var būt īsāka iniciatīva ar uzdevumu pirmajos mēnešos palīdzēt jaunajiem dalībniekiem iejusties vai arī garāka aktivitāte visa gada garumā, kur ik pēc pāris nedēļām “badiji” tiek aicināti sazināties, uzzināt, kā otram klājas, kas līdz šim pašpārvaldē ir uzzināts un apgūts, ko gribētos vēl izmēģināt un kas vēl ir nesaprotams. Svarīgi ir izdomāt un pārrunāt, kādas ir “badiju” lomas, lai jaunieši zinātu, kas viņiem būtu jādara.
  • Ja parasti “amatu” izpildītāji dodas prom no izglītības iestādes, tad varat ieviest “krustvecāku” sistēmu. Jau laicīgi izrunājiet ar līderiem, ka vēlēsieties viņus, piemēram, 2 reizes gadā (mācību gadu sākumā un janvārī) aicināt uz nelielu sarunu/mentoringu ar nākamo dalībnieku šajā amatā.
  • Apmācības

Noteikti iesakām sākt mācību gadu ar neformālās izglītības apmācībām. Izmantojiet dienu vai pusi no tās, lai veicinātu pašpārvaldes iepazīšanos/saliedēšanos un vienošanos par sadarbības noteikumiem. Atvēliet apmācībām pietiekami daudz laika — aicinām ieplānot vismaz vienu pilnu dienu vai divas šādam procesam, lai tiešām ļautu dalībniekiem iepazīties vienam ar otru, izveidot uzticību un piederību, kā arī izvirzītu savus mērķus. Iepazīstieties ar dažādām neformālās izglītības metodēm, kas apkopotas šajā mājaslapā vai materiālā “Resursu apkopojums”. Ja tas ir iespējams, runājiet ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu vai jaunatnes darbinieku, vēršoties pēc palīdzības mācību organizēšanā.

Ir iespējas arī veidot apmācības vasarā, piemēram, kā nometni (vairāk lasi: Vai ir iespēja organizēt nometnes vai kādas citas aktivitātes skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem?). Nometne var būt gan pašpārvaldes dalībniekiem, gan citiem jauniešiem, kas vēl tikai domā par pievienošanos — tā var būt iespēja uzzināt ko vairāk par pašpārvaldi, iepazīt citus dalībniekus, pilnveidot kompetences, kas tiek attīstītas pašpārvaldē.

  • Apmācības, ko vada iepriekšējā gada pašpārvaldes dalībnieki

Viens no variantiem ir, ievēlot jauno pašpārvaldi, iepriekšējā gada komandai organizēt šīs mācības. Lai šādu tradīciju varētu iesākt, iesakām sākt pamazām — sākotnēji sniedzot jauniešiem piemēru par šādām apmācībām, tad aicinot kādam jaunietim novadīt tikai pāris aktivitātes, līdz jaunieši pierod pie šī principa un ir gatavi rīkot apmācības paši.

 

 

 

Aicinājums jauniešiem 1991. gada janvāra notikumus pieminot…

 

 

Ne tikai mediji šajā nedēļā ziņo un valsts iestādes organizē piemiņas pasākumus par to, ka 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem aprit 30 gadskārta, bet katrā ģimenē ir kāds, kurš bijis notikumu aculiecinieks un dalībnieks. Lai mūsu Rīgas 85. vidusskolas kora un mūzikas skolotājas Aijas Upenieces fotogrāfija no viņas arhīva kalpo kā aicinājums jauniešiem šajā nedēļā īpaši jautāt, interesēties, intervēt savus tuviniekus un radus par tā laika notikumiem un atmiņām.

 

Attālināto mācību projekts “Ziemassvētki”.

Mājsēdē laimīgi sagaidīts Jaunais gads un nosvinēti Ziemassvētki. Mācības attālināti atsākušās 5.-12.klasē. Taču dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas, latviešu valodas un literatūras skolotāji svētku noskaņās kavējas, priecājoties un vērtējot skolēnu iesūtītos projekta darbus. Liels un sirsnīgs paldies visiem 5.-9. klašu skolēniem un viņu ģimenēm par brīnišķīgi paveiktiem darbiem un tik neparastām idejām! Turpināsim tikpat radoši darboties un sadarboties arī šajā semestrī!

Ieskatam – 5.c klases skolēna Kārļa Vanaga pārsteidzošais veikums.

Darba organizācija

1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim,

5.-6. klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti,

7.-12. klases attālināti mācās no 4. janvāra.

2019./2020. mācību gads

Mirkļi no skolas dzīves klātienē un attālināti:

“Pavasaris galvā” – vizuālā māksla un latviešu valoda attālināti;

Literatūra, dzians un mediji attālinātā mācību procesā;

Pilsētnieka pavasaris – mājturība un dabaszinības attālināti;

Literatūras stunda Rīgas Klusajā centrā pie R. Blaumaņa;

Karjeras izglītība visu gadu;

Pavasara koncertiņš mīļajām skolotājām;

“Pilsētā pie upes” ar Latvijas skolas somu”;

“Ziemas klusās un mirdzošās stundas” Jāņa Akuratera muzejā;

Pirmklasnieku 100 diena skolā;

Sākumskola iepazīst mūzikas instrumentus kopā ar ansambli “Svīres” programmā “Latvijas skolas soma”;

Zemes stunda Latvijas Dabas muzejā;

Projektu nedēļā 3.a klase iepazīst Rīgas baznīcas un torņus;

Ziemassvētku koncerts;

Labie darbi Ziemassvētku gaidīšanas laikā;

Foruma teātra darbnīca “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu” projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;

Projekts „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”;

Lāčplēsim 100;

Sabiedrības integrācijas projekts “Radošs un drošs Rīgā”;

Vecāki stāsta par profesijām

Karjeras nedēļa 2019

Sākumskola iepazīst profesijas animācijā;

Zinību diena 2019