Vidusskolai -seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība-kur ir balanss?”

 2021. gada 26. februārī mūsu vidusskolas klasēm no plkst. 13:00-13:40 notiks Prakse.lv  seminārs “Jaunietis darba tirgū” Zoom platformā. Skolēniem būs iespēja arī atbildēt uz interaktīviem jautājumiem telefonā Mentimeter platformā, kā arī iegūt kādu balvu. Semināra mērķis: izglı̄tot Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkn̦us par nākotnes darba tirgus perspektı̄vām, kā arı̄ palı̄dzēt izvēlēties sev piemērotu profesiju un augstākās izglı̄tı̄bas iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt. Tiks stāstīts par jaunākajiem projektiem, kas palı̄dz orientēties profesiju daudzveidı̄bā. Iepazı̄stinās jauniešus ar darbā pien̦emšanas procesu.

Mīlestības pilnu pasauli !

Klašu audzinātāji šoreiz sarūpējuši pozitīvu, mīlestības pilnu pārsteigumu visai skolas saimei, (skatīt novēlējumus kolāžā). Lai Jūs un Jūsu tuvinieki ir veseli, stipri un laimīgi, lai mīlestība valda visapkārt!

Brīvā laika centra “Ligzda” darbības apraksts

 

 

 

 

 

 

Brīvā laika centra “Ligzda” mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu skolēnu iniciatīvām, nodrošinot uz skolēniem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi interesentu pilnvērtīgai izaugsmei.

Brīvā laika centru apmeklē  dažādu vecumposmu kupls skolēnu skaits – sākot no sākumskolas, līdz pat pamatskolas vecākajām klasēm, līdz ar to brīvā laika centrs piedāvā un rīko dažādus pasākumus visām interesentu grupām. Gadā centra apmeklētāju skaits vidēji sasniedz vairāk nekā 7 tūkstoši apmeklētāju. Centru apmeklē arī skolēni no citām skolām. Katru mēnesi norisinās konkrētas aktivitātes un pasākumi, balstoties uz centra darbības programmu. Katrs apmeklētājs spēj atrast sev aktuālo nodarbi. Ligzdai ir savi iekšējie kārtības noteikumi un reģistrācijas žurnāls, kurā tiek fiksēts apmeklētāja vārds, uzvārds, klase un pat laiks, cikos viņš ieradies.

 

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021.

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021.

Ēdienkarte_1

Ēdienkarte_3

1.- 12. klašu skolēniem pārtikas paku izdale

(par attālināto mācību periodu – 10  mācību dienu pusdienu reizēm)

paredzēta

1.- 4. klasēm – 16.02.2021. no plkst. 12.00 līdz 16.00 un

5.-12. klasēm 18.02.2021. no plkst. 12.00 līdz 17.00

Papildus laiks pārtikas paku saņemšanai:

17. 02. 2021. no plkst. 8.00 līdz  9.00 un 19. 02. 2021. no plkst. 8.00 līdz  9.00

Pārtikas paku saturs

Katram 1.-12.klašu skolēnam 1 pārtikas paka (pakas svars ~ 8,1kg) par attālināto mācību periodu 05.02. – 19.02.2021.(10 dienas)

Papildus iekļauts arī atbalsta programmas “Piens un augļi skolai” produkts – skolas piens,

kura izdevumi tiek segti no šīs programmas budžeta līdzekļiem- 1paka (24gab.)

par periodu no 08.02.21 līdz 01.04.21, ieskaitot skolas brīvlaiku.

 

Brīvā laika centra ”Ligzda” tradicionālie pasākumi

BLC jau ir nostabilizējušies tradicionālie pasākumi, kā apsveikumu izgatavošana Skolotāju dienā, Mātes dienā u.c. aktuālos svētkos. Tie ir zīmēšanas konkursi, atbilstoši svētku tematikai, piemēram, dažādiem gadalaikiem, svarīgiem notikumiem valsts mērogā. Atzinību guvušas arī viktorīnas valsts svētkos, Ziemassvētkos un Helovīnā.  Iecienītas ir arī vingrošanas pēcpusdienas un deju vakari, tematisko dekorāciju izgatavošana, filmu pēcpusdienas, galda hokeja un tenisa turnīri, kā arī diskusiju vakari par aktuālām tēmām. Bez plānotajām aktivitātēm izglītojamie var spēlēt galda spēles, darboties ar konstruktoriem, mozaīkām, likt puzles, lasīt grāmatas, zīmēt, krāsot, spēlēt galda tenisu, galda hokeju un dažādas atjautības spēles. Centrs tendēts uz savstarpējās sadarbības, radošo prasmju un piederības sajūtas pilnveidi. Ligzdā strādā trīs pedagogi – Olga, Aina un Aija. BLC pedagogi aktīvi piedalās pieredzes apmaiņas semināros, lai pilnveidotu centra darbību. Katru gadu centrs tiek papildināts ar saistošu inventāru un jaunām spēlēm. 2020. gadā centrs tika pārvietots uz plašu un pārredzamu telpu.

”Ligzda” ikgadējās vasaras nometnes

 

Jūnija pirmajās divās nedēļās notiek ikgadējās un  bērnu iecienītas-daudzpusīgas vasaras nometnes, kur skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Skolēni dodas  ekskursijās uz zinātnes centriem, muzejiem, kinoteātri, u.c. Darbojas radošajās darbnīcās-veidojot no plastilīna, māla masām.  Aktīvi zīmē, glezno, līmē kā arī piedalās sportiskajās aktivitātēs, spēlējot futbolu, sporta rotaļas.  Rezultātā skolēni iegūst jaunas prasmes un iemaņas, kā arī pilnveido savas komunikācijas  un socializācijas prasmes.

Mūsu skolā Mīlestības diena bez tehnoloģijām -15.02.2021.

2021. gada 15. februāris– pirmdiena, Rīgas 85. vidusskolā tiek pasludināta kā Mīlestības diena bez tehnoloģijām”.

Tas nozīmē, ka skolotāji būs devuši alternatīvus mācību uzdevumus šajā dienā, piemēram, laboratorijas darbi utml., kuros nav jāizmanto e-klase, Zoom, Microsoft Teams vai e-klases video saziņa. Skolotāji savlaicīgi e-klasē ierakstīs cita veida mācību uzdevumus, kuros nav nepieciešams dators! Tā būs diena bez ekrāniem, telefoniem, datoriem. Diena, kurā mīlēsim un rūpēsimies par tuviniekiem, runāsim ar līdzcilvēkiem, zīmēsim, dziedāsim, dejosim, iesim ārā, lai baudītu ziemas aktivitātes, darbus un priekus! Visi šajā laikā sūdzas par izdegšanu pie ekrāniem, redzes pasliktināšanos, tāpēc 15. februāris – Mīlestības diena bez tehnoloģijām!

Rīgas 85. vidusskolai – 40 !

Svinot Rīgas 85. vidusskolas 40. gadskārtu visu šo 2020./2021. mācību gadu norisinās dažādas aktivitātes, papildinot atmiņu krātuvi par skolu un papildinot tās arhīvu. Lai arī klātienes svinīgais koncerts pagaidām liegts, tomēr laba vēlējumus teikt savai skolai un viens otram, mums neviens nav aizliedzis! Šobrīd piedāvājam apkopotos esošo skolēnu apsveikumus un zīmējumus skolai.

https://docs.google.com/document/d/1VcndMk-bocjqlsyhidY4HXF7HOLa2OOrjVs_dI6wl3A/edit

Aicinām izteikt zināmu mīlestību, piederību un patriotisma sajūtu savai skolai – Rīgas 85. vidusskolai  – 40. gadskārtu sagaidot! Lūdzam skolas absolventus, bijušos un esošos darbiniekus un skolotājus dalīties atmiņās par saviem skolas laikiem vai darba gaitām mūsu skolā!