Sākumskola apmeklē Leļļu teātri ”Zivs cepure”

Mūsu paši mazākie 2022. gada 25. aprīlī Rīgas 85. vidusskolas pirmās klases skatījās biedrības ‘’Latvijas Leļļu Teātru Kluba’’ izrādi ‘’Zivs cepure’’ ar programmas Latvijas Skolas soma atbalstu. Rūķu ciemā viss rit savu gaitu un katrs rūķis pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad no upes tiek izzvejota dīvaina cepure. Cepure ļauj Rūķiem iegūt visus labumus bez mazākās piepūles un Rūķi to labprāt izmanto. Vai Rūķi sapratīs, ka viss, kas ir ap mums, savu vērtību iegūst tikai tad, kad mēs tam veltām savu laiku un darbu ? Vai rūķi sapratīs, ka bez piepūles iegūti labumi var sagraut visu Rūķu pasauli ?

Ziedoņa klases apmeklējums

2022. gada 20. aprīlī Rīgas 85. vidusskolas 5. b un 8. b klase apmeklēja Ziedoņa klases izlaušanās istabas ”Blēņas un pasakas”, kuras balstītas Imanta Ziedoņa pasakās – Pasaka par pogu, Kroko un Dils, Suns, Funs un vējš. Spēles laikā jaunieši tiek sadalīti komandās. Komandas mērķis ir izlauzties no pasakas, veicot dažādus uzdevumus, kas attīsta skolēnu caurviju prasmes. Ziedoņa klase ir I. Ziedoņa fonda ”Viegli” organizēts pasākums skolu jaunatnei, ko atbalsta programma ”Latvijas Skolas soma”.

Lieldienu jampadracis turpinās

Lai veicinātu skolēnu pilsonisko līdzdalību kā caurviju prasmi, kopīgā projektā apvienojās vairāku jomu pedagogi. Jau februārī sociālo zinību un vēstures stundā skolēni nobalsoja par svētkiem, kurus plānos un īstenos kopā ar klasi. Marts pagāja plānojot aktivitātes un sadalot pienākumus. Darba gaitā Lieldienu svinību projektam pievienojās literatūras skolotāja Indra Jēruma, klases audzinātāja un tehnoloģiju jomas skolotāja Dace Ruskule, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentes un prakses vadītāja Anda Krieva. Pasākuma mērķis – iepazīstot un analizējot senās Lieldienu tradīcijas, skolēni aktīvi līdzdarbojas klases pasākuma – Lieldienu svinību – plānošanā, organizēšanā un īstenošanā.

Sveicam Skatuves runas konkursa dalībniekus!

Ar lielu prieku un lepnumu paziņojam, ka Rīgas 85. vidusskolas 2.c klases skolniece Anna Boļmane ieguvusi II pakāpi Rīgas skolēnu skatuves runas video konkursā “Rīgas zvirbulis” un 6.b klases skolnieks Raimonds Sprancmanis – arī šajā konkursā ieguvis II pakāpi. Apsveicam skolēnus ar augstajiem sasniegumiem! Skolotāja Iveta Skrastiņa izglītojamiem pateicas par to, ka skolēni ieklausījās viņas  padomos konkursa sagatavošanās darba gaitā!

 

 

Ieskandējot pavasara Saulgriežus

2022. gada 13. aprīlī Rīgas 85. vidusskolā pēc ilgāka pārtraukuma, sakarā ar pandēmiju, notika divi skaisti klātienes koncerti – sākumskolai un pamatskolai. Atbrauca mūziķi no SIA Framest Music ar saviem instrumentiem un novadīja enerģiskus, jaudīgus un priecīgus koncertus pirmssvētku gaisotnē. Programmas ”Latvijas Skolas soma” ietvaros izskanēja populārās mūzikas, mantojuma un patriotisma mūzika no Raimonda Paula, Ulda Marhilēviča, grupām Musiqq un Prāta vētra koncertā “Es mīlu Tevi, Latvija!” Arta Abaroniņa un Mikus Abaroņins – Paldies Jums par pozitīvām emocijām!

Praktiskā stikla nodarbība programmas ‘’Latvijas Skolas Somas’’ ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikla Studija ‘’Glass Point’’piedāvāja izzinošu un praktisku nodarbību – Iepazīsti stikla mākslu – programmas ‘’Latvijas Skolas somas’’ ietvaros. ‘’Glass Point’’ studijas komanda atbrauca ar krāsainajiem stikliņiem un līmes trauciņiem uz skolu. Tagad bērnu darbiņi studijā tiks izkausēti un tiem tiks pievienota pakarināšanai nepieciešamā furnitūra. Mums būs dāvanas uz Māmiņdienu –stikla sirds forma ar krāsainas mozaīkas elementiem. Nodarbības sākumā tika nodrošināta iespēja bērniem noskatīties video materiālu par stikla mākslu, stikla veidiem, māksliniekiem Latvijā. Vēlāk jau sekoja praktiskā daļa gan mūsu otrās klases skolēni, gan ceturtās klases bija ļoti apmierināti, ka drīkst radoši darboties, bet drīzumā sagaidīs galarezultātu.

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85.vidusskola, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

1

40203308001

Pilnsabiedrība “Baltic Restaurants Latvija”

Informācija par gaidāmajiem iestājpārbaudījumiem Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās

Piedāvājam vebināra video ierakstu par gaidāmajiem iestājpārbaudījumiem Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās.

Vebināra video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Iestājpārbaudījums uz 7. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās notiks 2022. gada 14. maijā plkst. 10.00.

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv un Rīgas pašvaldības skolu mājaslapās.

Mācību ekskursija Swedbank

 

Sociālo zinību ietvaros astoto klašu skolēni apmeklēja Finanšu laboratoriju Swedbank galvenajā ēkā. Veicot interaktīvus uzdevumus, skolēni papildināja zināšanas un attīstīja prasmes finanšu pratībā.

Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas elementiem. Uzvara jeb atminamais seifa kods apslēpts piecās tematiskās stacijās, kas veltītas 21.gadsimta pieprasītākajām prasmēm darba tirgū, budžeta plānošanai, personības attīstībai, atbildībai plānojot budžetu vai uzņemoties kredītsaistības, kā arī drošībai e-vidē. Veiktās aktivitātes skolēnus mudināja pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm.

Laboratorijas apmeklējums tika iecerēts kā ārpusskolas finanšu un karjeras izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt sociālo zinību stundā apgūto. Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju klātienē apmeklēt mūsdienīgās bankas telpas un pārbaudīt savas spējas no ikdienas mācību procesa atšķirīgā vidē.