Aizvadīta lietaina Sporta diena

Lai popularizētu sportisku dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū un dotu iespēju katram piedalīties sporta aktivitātēs, skolas sporta skolotāji tradicionāli organizēja Sporta dienu gan sākumskolā, gan pamatskolā. Norisinājās gan individuāli sporta skrējieni, gan stafetes katras klases ietvaros. Diemžēl, šoreiz izpalika spēku mērošanās starp klasēm, jo skola ievēro Covid -19 pandēmijas ierobežošanas noteikumu pasākumus, lai gan statistika gan iegūta par aktīvākajiem sportistiem katrā klašu grupā. Tomēr Sporta dienas kulminācija bija trīscīņas uzdevums: bumbiņas mešana tālumā, skrējiens uz ātrumu, šķēršļu joslas pārvarēšana. Būsim veseli un sportiski arī ikdienas gaitās !

 

Skolēnu padomes pārstāvju mācības Ogrē 26.-28.08.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektā ”Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” mācību ciklā visos Latvijas reģionos notika trīs dienu jauniešu -līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai. Dalībnieki apguva zināšanas par veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas – ”Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

1. septembris – Zinību diena!

2021. gada 1. septembra norises svinīgie skolas pasākumi:

plkst. 10.00 – 1. līdz 4. klasēm, bet plkst. 11.00 – 5. līdz 9. klasēm. Klašu pulcēšanās skolas iekšpagalmā. Pēc svinīgā pasākuma klašu audzinātāju pavadībā visi dodas uz klases stundām. Spēcīga lietus negaisa gadījumā klases audzinātājs skolēnus sagaida pie skolas un kopā dodas uz klases stundu.

Psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumi skolās pandēmijas radīto seku mazināšanai

Jau rīt, 2021. gada 26. augustā mūsu Skolēnu parlamenta pārstāvji Letīcija Mikše, Kristiāna Bērzkalne, Aivis Stāmurs un Rihards Korago dodas uz Ogri, lai piedalītos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektā ”Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” mācību ciklā. Visos Latvijas reģionos notiks trīs dienu jauniešu -līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai. Dalībnieki apgūs zināšanas par veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādās savas skolas – ”Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai. Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību psihologi.Interaktīvās mācības būs ar aktīvu līdzdarbošanos. Mūsu skolas komanda pārstāv vienu no 150 izglītības iestādēm, kuras piedalās mācībās.

Aktuāla informācija, uzsākot mācības Rīgas 85. vidusskolā 2021./2022. mācību gadā

  1. Uzsākot jauno mācību gadu, izglītības process skolā notiek klātienē;
  2. Skolēni mācību procesā var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid -19 testu;
  3. Pirmais tests (siekalu) skolēniem jānodod pirms mācību gada sākuma. Mūsu skolā testēšana tiek organizēta 27. augustā no plkst. 9.00 –  13.00. Lūgums 1. – 3. klašu skolēniem ierasties vecāku pavadībā. Pie klašu audzinātājiem varēs saņemt personalizēto konteineru testa veikšanai. Ja ir labi laika apstākļi, klases audzinātājs sagaida savus skolēnus pie skolas. ( Pielikumā laika sadalījums testa nodošanai). Lūdzam ievērot laika grafiku.

Turpmāk skolā testēšana notiks katru nedēļu.

  1. Testu rezultātus laboratorija sūta uz izglītojamā vai viņa vecāku e-pastu. Arī skola saņem informāciju par testa rezultātiem.
  2. Ja skolēns testa nodošanas dienā nav bijis skolā, tests ir jāveic individuāli Centrālajā laboratorijas filiālē, bez iepriekšēja pieraksta, norādot, ka skolēns mācās Rīgas 85. vidusskolā,
  3. Tests nav jāveic skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  4. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;
  5. Sadarbspējīgie vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti vai apliecinājumi (papīra vai digitālā formā) jāuzrāda klases audzinātājam.
  6. Ja skolēna likumiskais pārstāvis pieņem lēmumu, ka viņa bērns iknedēļas rutīnas testu neveiks (siekalu testu), bērns klātienes mācību procesā piedalīties nevar. Šādā gadījumā 1.-8. klašu skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem jāraksta iesniegums skolas direktoram par izglītības apguvi ģimenē (mājmācību). Mājmācībā izglītojamā likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par izglītības procesa nodrošināšanu. Šādā gadījumā skola nenodrošina attālinātu mācību procesu.

Skolas administrācija

Pielikums. Laika sadalījums testa nodošanai 2021. gada 27. augustā.

1.a klase plkst. 9.00

1.b klase plkst. 9.10

1.c klase plkst. 9.20

2.a klase plkst. 9.30

2.b klase plkst. 9.40

2.c klase plkst. 9.50

3.a klase plkst. 10.00

3.b klase plkst. 10.10

4.a klase plkst. 10.20

4.b klase plkst. 10.30

5.a klase plkst. 10.40

5.b klase plkst. 10.50

6.a klase plkst. 11.00

6.b klase plkst. 11.10

6.c klase plkst. 11.20

7.a klase plkst. 11.30

7.b klase plkst. 11.40

8.a klase plkst. 11.50

8.b klase plkst. 12.00

9.a klase plkst. 12.10

9.b klase plkst. 12.20

 

Par testu

 

 

Siekalu parauga savākšanas instrukcija

Par testu

Pirms siekalu parauga savākšanas, rūpīgi nomazgājiet, (ne mazāk kā 20. sek.)un noslaukiet rokas.

Atveriet iepakojumu, nesabojājiet to.

Novietojiet Covid-19 siekalu parauga komplektu uz tīras, sausas virsmas.

Konteinerī esošo buferšķīduma šķidrumu neizliet, nedzert!

Konteineri novietojiet vertikālā stāvoklī. Atveriet paraugu, iespļaujiet 2-3 reizes apmēram 2 ml siekalu.

Paraugu ievieto personalizētā iepakojumā, kārtīgi aiztaisa.

Vismaz stundu pirms testa veikšanas : nedrīkst ēst, košļāt košļājamo gumiju, dzert, nelietot mutes skalojamos līdzekļus, inhalatorus, sūkājamās tabletes kaklam, netīrīt zobus.

Vismaz 24 stundas pirms siekalu savākšanas nedrīkst lietot alkoholu.

“Vakcinēšanās ir labs paraugs, kā sadarboties pedagogiem, darbiniekiem un iestāžu vadībai kopīgu mērķu sasniegšanai. Svarīgi ir ticēt zinātnei, nevis pesteļiem.” /Iveta Ratinīka/

Esmu pateicīgs, ka Rīgas izglītības iestādes ir pieņēmušas atbildīgus lēmumus, un daudzi darbinieki ir vakcinējušies, lai apliecinātu gatavību jaunajā mācību gadā strādāt klātienē. Ir gandarījums, ka par šo atbildīgo rīcību varam pateikties pašvaldības skolām, bērnudārziem un interešu izglītības centriem arī finansiāli, sniedzot iespēju izlemt, kur ieguldīt piešķirto finansējumu.

Ar cieņu un laba vēlējumiem,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

Māris Krastiņš

Klātienes mācību uzsākšanai nosaka obligātu skolēnu testēšanu

Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 10. augustā, apstiprināti valdībā.

Šis nosacījums pieņemts, lai jauno mācību gadu sāktu un turpmāk izglītības procesu nodrošinātu epidemioloģiski drošā mācību vidē.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju, kura veic šos testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Izglītības iestādēm ir jānosaka atbildīgā amatpersona, kuras pienākums būs pārbaudīt informāciju par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā klātienē.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

Lai gan pirms mācību gada uzsākšanas izglītības iestādēm palielināsies darba apjoms, sagatavojot skolēnu datus, kas nododami laboratorijām, tomēr tas ir svarīgi mūsu visu drošībai un veselībai. Turklāt mācība gada ietvaros informāciju vajadzēs tikai aktualizēt.

Atsauce : IzM

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/klatienes-macibu-uzsaksanai-nosaka-obligatu-skolenu-testesanu