Administrācijas pieņemšanas laiki

Direktore – Aija Makšāne

Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Ozolniece
Direktora vietniece audzināšanas darbā  – Iveta Skrastiņa

Administrācija pieņemšanas laiki:
Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore – Aija Makšāne Otrdiena: plkst. 14.00-16.00

Ceturtdiena: plkst. 9.00-11.00

Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece, tel. 67546315 Pirmdiena no plkst. 9.00 -15.00
Direktora vietniece audzināšanas darbā – Iveta Skrastiņa Pirmdiena 16.00 – 17.00