Tradīcijas

 • 1.septembris – Zinību diena;
 • Skolotāju diena- oktobris;
 • Daiļrunas konkurss – oktobris;
 • Mārtiņdienas rudens gadatirgus – novembris;
 • Koncerts par godu Lāčplēša dienai un 18. novembrim;
 • Ziemassvētku koncerts – decembris;
 • Talantu konkurss – marts;
 • Sadraudzības sporta spēles – aprīlis;
 • Mātes dienas koncerts – maijs;
 • Pēdējais zvans – maijs;
 • Izlaidumi – jūnijs.

Bez šiem pasākumiem skolas dzīve nav iedomājama, bet katru gadu tiek rīkotas arī vēl citas aktivitātes: Foto dienas, Karjeras nedēļas pasākumi un vieslekcijas, Valentīndienas pasts, erudīcijas konkursi utt.