Fakultatīvās un individuālās nodarbības

Apstiprināts ar Rīgas 85.vidusskolas direktores A.Makšānes 2019.g. 02.septembra rīkojumu Nr.VS85-19-103-rs
Rīgas 85. vidusskolas fakultatīvo un  ind./grupu nodarbību
saraksts 1.-11.klasēm  2019./2020.m.g.
Stunda Klase vai klašu grupa Kab. Mācību priekšmets Skolotājs
Pirmdiena 1
2
3
4
5 1.b 218 Datorika Kūla-Zīle I.
6 2.a 116 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Zinovatnaja I.
7 2.a 116 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Zinovatnaja I.
8
Otrdiena 1 4.b I 218 Datorika Murevica D.
2 1.c 215 Datorika Kūla-Zīle I.
3
4
5 3.a I 215 Datorika Ozoliņa L.
3.a II 215 Datorika Ozoliņa L.
6
7 1.a 108 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Panga I.
8 1.a 108 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Panga I.
7.-9.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
9
Trešdiena 1 2.a I 218 Datorika Kūla-Zīle I.
11.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
3
4
5 2.a II 218 Datorika Kūla-Zīle I.
6
4.c I 218 Datorika Vilciņa Z.
7
8
9
Ceturtdiena 0
1 2.b I 218 Datorika Kūla-Zīle I.
3.b I 215 Datorika Burmistre B.
2
3
4 1.a Deju z. Ritmika Vainovska L.
5 1.b Deju z. Ritmika Vainovska L.
2.b II 218 Datorika Kūla-Zīle I.
6 1.c Deju z. Ritmika Vainovska L.
4.b II 218 Datorika Murevica D.
1.a 108 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Panga I.
2.a 116 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Zinovatnaja I.
3.b II 215 Datorika Burmistre B.
7 2.a 116 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Zinovatnaja I.
1.a 108 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Panga I.
4.c II 218 Datorika Vilciņa Z.
8
9 10.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
Piektdiena 1 4.a I 218 Datorika Vilciņa Z.
2
3
4
5 1.a 218 Datorika Panga I.
6
7 4.a II 218 Datorika Vilciņa Z.