Fakultatīvās un individuālās nodarbības

Apstiprināts ar Rīgas 85.vidusskolas direktores A.Makšānes 2021.g. 01.septembra rīkojumu Nr.VS85-21-56-rs
Rīgas 85. vidusskolas fakultatīvo un  ind./grupu nodarbību
saraksts 1.-9.klasēm  2021./2022.m.g.
Stunda Klase vai klašu grupa Kab. Mācību priekšmets Skolotājs
Pirmdiena 6
7 7.klašu gr. 315 Dabaszinības Feimanis L.
7 7.klašu gr. 116 Komunikāciju zinības Skrastiņa I.
8 7.klašu gr. 116 Komunikāciju zinības Skrastiņa I.
Otrdiena 0
1
1 2.a I 215 Datorika Vilciņa Z.
2 1.a  I 215 Datorika Burmistre B.
3 1.a  II 215 Datorika Burmistre B.
4 1.b  I 215 Datorika Kūla-Zīle I.
5 1.b  II 215 Datorika Kūla-Zīle I.
6 1.c II Deju z. Ritmika Vainovska L.
2.c  I 215 Datorika Ozoliņa L.
7 2.a II 215 Datorika Vilciņa Z.
8
9
Trešdiena 0
1 2.b I 218 Datorika Murevica D.
6
7
8 4.klašu grupa 313 Vācu valoda Doroņina L.
9
Ceturtdiena 0
1 1.c I 215 Datorika Jēruma I.
2 3.a I 215 Datorika Panga I.
3 3.a II 215 Datorika Panga I.
4 3.b II 215 Datorika Panga I.
4 1.a Deju z. Ritmika Vainovska L.
5 2.b II 218 Datorika Murevica D.
3.b II 215 Datorika Panga I.
6 1.b Deju z. Ritmika Vainovska L.
1.c II 215 Datorika Jēruma I.
7
9 7.klašu gr. 315 Dabaszinības Kļaviņa I.
Piektdiena 1 2.c  II 215 Datorika Ozoliņa L.
2
3