Fakultatīvās un individuālās nodarbības

Apstiprināts ar Rīgas 85.vidusskolas direktores A.Makšānes 2020.g. 01.septembra rīkojumu Nr.VS85-20-75-rs
Rīgas 85. vidusskolas fakultatīvo un  ind./grupu nodarbību
saraksts 1.-12.klasēm  2020./2021.m.g.
Stunda Klase vai klašu grupa Kab. Mācību priekšmets Skolotājs
Pirmdiena 1
2
3
4
5
6 3.b II 218 Datorika Kūla-Zīle I.
7
8
0 7.-12.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
Otrdiena 1 2.b II 215 Datorika Kūla-Zīle I.
2
3
4
5 1.a I 218 Datorika Vilciņa Z.
1.c I 215 Datorika Ozoliņa L.
6 3.a II 218 Datorika Vilciņa Z.
1.b I 215 Datorika Murevica D.
7
8
9
Trešdiena 0 7.-12.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
1 3.b I 215 Datorika Kūla-Zīle I.
2
3
4
5
6 2.a I 218 Datorika Vilciņa Z.
7
8
9
Ceturtdiena 0 7.-12.kl. 318 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Dindune I.
2.b  I 215 Datorika Kūla-Zīle I.
1 2.a II 215 Datorika Ozoliņa L.
2
3
4 1.c Deju z. Ritmika Vainovska L.
5 1.b Deju z. Ritmika Vainovska L.
6 1.a Deju z. Ritmika Vainovska L.
1.c II 215 Datorika Ozoliņa L.
7
8
Piektdiena 1
2
3
4
5 1.b II 218 Datorika Murevica D.
1.a II 215 Datorika Panga I.
6 3.a II 218 Datorika Vilciņa Z.
7