Pagarinātās darba dienas grupa

Pagarinātās darba dienas grupu norise:

Pagarinātās darba dienas 1.a klases  grupas pedagogu darba grafiks 2021./2022.m.g. Pagarinātās darba dienas 1.b klases  grupas pedagogu darba grafiks 2021./2022.m.g. Pagarinātās darba dienas 1.c  klases  grupas pedagogu darba grafiks  2021./2022.m.g. Pagarinātās darba dienas 2.a un 2.c klases  grupas pedagogu darba grafiks  2021./2022.m.g. Pagarinātās darba dienas 2.b klases  grupas pedagogu darba grafiks  2021./2022.m.g.
Pirmdiena Pirmdiena Pirmdiena Pirmdiena Pirmdiena
pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 5.st. 121.kab. pēc 4.st. pēc 5.st.
12.00-13.00 118.kab.
13.00-14.00 119.kab. 13.00-14.00 Kl.audz.ved uz Ligzdu 13.00-14.00 121.kab. 13.00-14.00 118.kab. 13.00-14.00 111.kab.
14.00-15.00 109.kab. 14.00-15.00 217.kab. 14.00-15.00 121.kab. 14.00-15.00 118.kab. 14.00-15.00 111.kab.
15.00-16.00 109.kab. 15.00-16.00 217.kab. 15.00-16.00 121.kab. 15.00-16.00 118.kab. 15.00-16.00 111.kab.
16.00-17.00 109.kab. 16.00-17.00 217.kab. 16.00-17.00 121.kab. 16.00-17.00 118.kab. 16.00-17.00 111.kab.
17.00-18.00 118.kab. 17.00-18.00
Otrdiena Otrdiena Otrdiena Otrdiena Otrdiena
pēc 5.st. pēc 4.st. pēc 6.st. pēc 5.st. pēc 4.st.
12.00-13.00 217.kab. 12.00-13.00 111.kab.
13.00-14.00 119.kab. 13.00-14.00 217.kab. 13.00-14.00 110.kab. 13.00-14.00 111.kab.
14.00-15.00 109.kab. 14.00-15.00 217.kab. 14.00-15.00 121.kab. 14.00-15.00 214.kab. 14.00-15.00 111.kab.
15.00-16.00 109.kab. 15.00-16.00 217.kab. 15.00-16.00 121.kab. 15.00-16.00 214.kab. 15.00-16.00 111.kab.
16.00-17.00 109.kab. 16.00-17.00 217.kab. 16.00-17.00 121.kab. 16.00-17.00 214.kab. 16.00-17.00 111.kab.
17.00-18.00 214.kab.
Trešdiena Trešdiena Trešdiena Trešdiena Trešdiena
pēc 5.st. pēc 4.st. pēc 4.st. pēc 6.st. pēc 6.st.
12.00-13.00 217.kab. 12.00-13.00 121.kab.
13.00-14.00 109.kab. 13.00-14.00 217.kab. 13.00-14.00 121.kab.
14.00-15.00 109.kab. 14.00-15.00 217.kab. 14.00-15.00 121.kab. 14.00-15.00 110.kab. 14.00-15.00 111.kab.
15.00-16.00 109.kab. 15.00-16.00 217.kab. 15.00-16.00 121.kab. 15.00-16.00 110.kab. 15.00-16.00 111.kab.
16.00-17.00 109.kab. 16.00-17.00 217.kab. 16.00-17.00 121.kab. 16.00-17.00 110.kab. 16.00-17.00 111.kab.
17.00-18.00 121.kab.
Ceturtdiena Ceturtdiena Ceturtdiena Ceturtdiena Ceturtdiena
pēc 5.st. pēc 4.st. pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 4.st. 111.kab.
12.00-13.00 217.kab. 12.00-13.00 Kl.audz.ved uz Ligzdu
13.00-14.00 119.kab. 13.00-14.00 217.kab. 13.00-14.00 121.kab. 13.00-14.00 118.kab. 13.00-14.00
14.00-15.00 119.kab. 14.00-15.00 217.kab. 14.00-15.00 121.kab. 14.00-15.00 214.kab. 14.00-15.00
15.00-16.00 119.kab. 15.00-16.00 217.kab. 15.00-16.00 121.kab. 15.00-16.00 214.kab. 15.00-16.00
16.00-17.00 119.kab. 16.00-17.00 217.kab. 16.00-17.00 121.kab. 16.00-17.00 214.kab.. 16.00-17.00
17.00-18.00 121.kab.
Piektdiena Piektdiena Piektdiena Piektdiena Piektdiena
pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 6.st. 111.kab.
13.00-14.00 119.kab. 13.00-14.00 217.kab. 13.00-14.00 121.kab. 13.00-14.00 110.kab. Kl.audz.ved uz Ligzdu
14.00-15.00 119.kab. 14.00-15.00 217.kab. 14.00-15.00 121.kab. 14.00-15.00 110.kab. 14.00-15.00
15.00-16.00 119.kab. 15.00-16.00 217.kab. 15.00-16.00 121.kab. 15.00-16.00 110.kab. 15.00-16.00
16.00-17.00 119.kab. 16.00-17.00 217.kab. 16.00-17.00 121.kab. 16.00-17.00 110.kab. 16.00-17.00
17.00-18.00 110.kab. 17.00-18.00