Skolotāju saraksts

Skolotāju saraksts 2020./2021. m.g.

Uzvārds Vārds
Bērzkalns Māris
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Burmistre Baiba
Bogdžs Bogdans
Daneberga-Eriksone Sandra
Jansone Lilita
Freimanis Lauris
Kalēja Ilze
Dindune Ilze Izabella
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Doroņina Ludmila
Kūla-Zīle Ieva
Reinholde Linda
Makšāne Aija
Mančinska Iveta
Ozolniece Katrīna
Melngailis Jānis
Lauža Inga
Murevica Dace
Nerlo Svetlana
Ozoliņa Aiva
Ozoliņa Lolita
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Paula Agita
Ruskule Dace
Andža Klinta
Straube Ligita
Skrastiņa Iveta
Vainovska Loreta
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vīksne Antra
Vilciņa Zane
Zariņa Anda
Znotiņa Aina