Pārbaudes darbu grafiks

2020./2021. m.g –  pārbaudes darbu grafiks pieejam šeit: P.D. grafiks