Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2021./2022.mācību gadā

1.a Baiba Burmistre

1.b Ieva Kūla – Zīle

1.c Indra Jēruma

2.a Zane Vilciņa

2.b Dace Murevica

2.c Anita Brūdere

3.a Ivita Panga

3.b Meldra Vaška

4.a Dace Ruskule

4.b Jana Leonova

5.a Iveta Skrastiņa

5.b Ieva Valaine

6.a Islana Vanovska

6.b Ligita Straube

6.c Lilita Jansone

7.a Elija Ķerpe

7.b Svetlana Nerlo

8.a Simona Zariņa

8.b Māris Bērzkalns

9.a  Jānis Melngailis

9.b Daina Blūma