Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2020./2021.mācību gadā

1.a Zane Vilciņa

1.b Dace Murevica

1.c Lilita Ozoliņa

2.a Ivita Panga

2.b Meldra Vaška

3.a Indra Jēruma

3.b Ieva Kūle – Zīle

4.a Iveta Skrastiņa

4.b Baiba Burmistre

5.a Islana Vanovska

5.b Sandra Danenberga -Eriksone

6.a Ilze Izabella Dindune

6.b Svetlana Nerlo

7.a Katrīna Ozolniece

7.b Māris Bērzkalns

8.a  Jānis Melngailis

8.b Daina Blūma

9.a Dace Ruskule

9.b Ieva Valaine

11.a Klinta Andža

12.a Ligita Straube