Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2021./2022.mācību gadā

1.a Baiba Burmistre

1.b Ieva Kūla – Zīle

1.c Indra Jēruma

2.a Zane Vilciņa

2.b Dace Murevica

2.c Lolita Ozoliņa

3.a Ivita Panga

3.b Meldra Vaška

4.a Dace Ruskule

4.b Jana Leonova

5.a Iveta Skrastiņa

5.b Ieva Valaine

6.a Islana Vanovska

6.b Sandra Danenberga -Eriksone

6.c Lilita Jansone

7.a Elija Ķerpe

7.b Svetlana Nerlo

8.a Katrīna Ozolniece

8.b Māris Bērzkalns

9.a  Jānis Melngailis

9.b Daina Blūma