Izmaiņas

No 28.09. līdz 02.10. klātienē mācās 1.-6., 7.,12.klases

28.09. (pirmdien) lekcija-diskusija “Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību veidošana veselīgas ģimenes stiprināšanai”

7.b kl. – 8.st.

12.a kl. – 9.st.