Izmaiņas

No 21.09. līdz 25.09. klātienē mācās 1.-6., 8.,9.,11.klases

No 28.09. līdz 02.10. klātienē mācās 1.-6., 7.,12.klases

No pirmdienas, 21.09., mainās mācību stundu laiki un stundu saraksts! Strādājam pēc 2019./2020.m.g. stundu laikiem!!!!

Skolas mājas lapā jaunais stundu saraksts pirmdienai, otrdienai, trešdienai!

Otrdien, 22.09. skolā nebūs sk.Bodža

6.b   2.st.—, 6.st. matemātika

8.a   8.st. ZPD 318.kab.
8.b   1.st.—, 3.,4.st. latv.val., 5.st. krievu val.,7.st.—
12.a   3.,4.st. matemātika, 5.,6.st. latv.val.