Izmaiņas

Trešdien, 19.01. skolā nebūs  sk.Brūderes, sk.Murevicas, sk.Kūlas-Zīles

2.a, 2.b, 3.a, 3.b,  5.a, 5.b ,6.a, 6,b, 6.c, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  klase mācās attālināti

1.b   1.,2.,3.,4.st. vada sk.Bērziņa, pagarinātās dienas grupu vada  sk.Znotiņa
1.c  3.st. visai klasei angļu valoda sk.Kalnačs, pagarinātās dienas grupu vada  sk.Bojarinova-Smeiļa
2.a   2.st. nenotiek
2.c  3.,4.,5.st. vada sk.Zariņa A., pagarinātās dienas grupu vada  sk.
3.a   5.st. vada sk.Panga
4.a  0.st. nenotiek, 7.st. klases stunda
4.b   5.,6.st. nenotiek
6.a   6.st. angļu val. visai klasei sk.Ozolniece K., 7.st. datorika
6.c  4.,5.st. vada sk.Ozolniece K.

 

Ceturtdien,20.01. skolā nebūs  sk.Brūderes, sk.Murevicas, sk.Kūlas-Zīles, sk.Vainovskas

2.a, 2.b, 3.a, 3.b,  5.a, 5.b ,6.a, 6,b, 6.c, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  klase mācās attālināti

1.a  4.st. vada sk.Vilciņa
1.b   1.,2.,3.,4.st. vada sk.Bērziņa, pēc 4.st. pagarinātās dienas grupu vada  sk.Bojarinova-Smeiļa
2.c   3.,4.,5.st. vada sk.Panga
3.a   angļu val. nenotiek
3.b  5.st. datorika, 6.st. nenotiek
4.b   5.,6.st. nenotiek
7.b   4.st. angļu valoda

 

Piektdien ,21.01. skolā nebūs  sk.Brūderes, sk.Murevicas, sk.Kūlas-Zīles

2.a, 2.b, 3.a, 3.b,  5.a, 5.b ,6.a, 6,b, 6.c, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  klase mācās attālināti

1.c   1.st. nenotiek
2.b   5.st. nenotiek
2.c   1.-5.st. vada sk.Zariņa, 6.st. nenotiek
7.b   3.st. vizuālā māksla patst.d.