Izmaiņas

Rudens atteli.. - Spoki

Piektdien, 11.11., skolā nebūs sk.Sarkanes, sk.Bogdanovičas

7.b  un sk.Straube pēc 4..st. dodas mācību ekskursijā

2.b   3.st. mūzika, 4.st. vada sk.Panga
2.c   1.,2.st. dizains un tehn.
5.a   1.,2.st. matemātika
6.b   1.st. mūzika, 3.st. krievu val., 6.st.—
7.a   4.st. literatūra, 5.st. mūzika
7.c   1.,2.st. matemātika
8.a  3.,4.st. matemātika
8.b   1.st. literatūra, 4.st. mūzika, 5.,6.st. matemātika
9.b  5.st. patst.d. 317.kab.