Skolotāju dežūras

Skolotāju dežūras 2021./2022. m.g. 

Ēdnīca Foajē  1. stāvs (mazais + lielais gaitenis) 2. stāvs (mazais + garais gaitenis) 3. stāvs (mazais + garais gaitenis) Skolas

administrācija

Pr Bruno Kārlis

Māris Bērzkalns

Zane Vilciņa Meldra Vaška

Indra Jēruma

 

Svetlana Nerlo

 

 

Ludmila Doroņina

 

 

Iveta Skrastiņa
Ot  

Lolita Ozoliņa

 

Bruno Kārlis  

 

Dace Murevica

 

Jana Leonova Ieva Valaine Aija Makšāne
Tr  

Jana Leonova

Jānis Melngailis  

Baiba Burmistre

Ludmila Doroņina

 

 

 

Svetlana Nerlo

 

Katrīna Ozolniece

Iveta Skrastiņa

Dace Ruskule

Ct

Sandra Daneberga – Eriksone

Ivita Panga

Dace Murevica

Ieva Kūla – Zīle

 

Ligita Straube

Bogdans Bodžs

Aiga Ozolniece

 

Pk

Lauris Freimanis

Jānis Melngailis

 

 

Elija Ķerpe

 

 

Daina Blūma

Jevgēnijs Gruznovs

 

Lilita Jansone

Islana Vanovska

Dace Ruskule