Skolotāju dežūras

Skolotāju dežūras 2021./2022. m.g. 

Ēdnīca Foajē  1. stāvs (mazais + lielais gaitenis) 2. stāvs (mazais + garais gaitenis) 3. stāvs (mazais + garais gaitenis) Skolas

administrācija

Pr Bruno Kārlis

 

Jevgenijs Gruznovs Meldra Vaška

Indra Jēruma

 

Linda Bišofa

 

 

Ieva Valaine

 

 

Iveta Skrastiņa
Ot  

Elija Ķerpe

 

Bruno Kārlis  

 

Dace Murevica

 

Jana Leonova Ieva Valaine Aija Makšāne
Tr  

Māris Bērzkalns

Jānis Melngailis

 

 

 

Baiba Burmistre

 

 

 

Jana Leonova

Ligita Straube

Islana Vanovska

Iveta Skrastiņa

Dace Ruskule

Ct Aleksandrs Kalnačs Ivita Panga

Dace Murevica

Meldra Vaška

Ieva Kūla – Zīle

 

Bogdans Bodžs

Katrīna Ozolniece

Aiga Ozolniece

 

Pk

Lauris Freimanis

Jānis Melngailis

 

 

Zane Vilciņa

 

 

Daina Blūma

Jevgēnijs Gruznovs

 

Lilita Jansone

Islana Vanovska

Dace Ruskule