Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2021./2022.m.g.

Pamata interešu izglītības pulciņu laiki.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Trešdiena 16.20-17.00
 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Pirmdiena 15.10
3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei Santa Maļinovska Otrdiena (PII koncertzāle),

Ceturtdiena (skolas koncertzāle)

13:00-14.00

4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-4.klasēm Santa Maļinovska Otrdiena (PII koncertzāle),

Ceturtdiena (skolas koncertzāle)

14.00-15.00

 5. 1.kl. koris“Mārītes” Marks Viļenskis Otrdiena 13.00 -13.40

Trešdiena 13.00 -13.40

 6. 2.-4.kl. koris“Mārītes” Marks Viļenskis Otrdiena 13.40 -14.20

Trešdiena 13.40 -14.20

 7. 1.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Marks Viļenskis Otrdiena 14.20 -15.00

Trešdiena 14.20 -15.00

 8. 8.-9. kl. astronomijas pulciņš Lauris Freimanis   Piektdiena 14.50-16.20
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Marks Viļenskis Otrdiena 15.00 -15.40

Trešdiena 15.00-15.40

10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Marks Viļenskis Otrdiena 15.40 -16.20

Trešdiena 15.40 -16.20

 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Piektdiena 13:10 – 13:50 un

14:00 – 14:40

12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Trešdiena 13:10 – 13:50 (2.a)

14:00 – 14:40 (2.b.,2.c)

13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa Ceturtdiena 14:00 – 14:40

14:50 – 15:30

 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Pirmdiena 13.10.-13.50 314.kab.

un 14.50 – 15.30

Trešdiena 14.00 – 14.40 314.kab

un 14.50 – 15.30

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-9.klasei Lilita Jansone Piektdiena 13.10.-13.50

un 14.00-14.40  314.kab.

 16. Novada vēsture 8.-9. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube   Trešdiena 14.40 – 16.00
 17. Skatuves runa (1.-9.klasei) Iveta Skrastiņa Pirmdiena 12.50 – 14.10

Pirmdiena 16.30 – 17.00

 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-9.klase) Jana Leonova   Pirmdiena 14.50- 17.00
19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Dace Ruskule   Pirmdiena 14.50 – 16.50
 20. Sporta spēles (1.-3.kl.) Bruno Kārlis Pirmdiena 15.20-16.00

Otrdiena 14.50 -15.30

21. Šaha pulciņš Bogdans Bodžs  Pirmdiena 14:20-15:00 1-3 kl.
15:10-15:50 3-6 kl.
22. Sporta spēles (4.-9.klase) Jānis Melngailis Ceturtdiena 14.50-16.10