Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2020./2021.m.g.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Trešdiena 16.15
 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Pirmdiena 15.10
3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei Agita Paula Otrdiena 13.20 – 14.00

Ceturtdiena 14.10 -14.50

 

4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-4.klasēm Agita Paula Otrdiena 14.10 – 14.50

Ceturtdiena 15.00 – 15.40

 5. 1.-2. kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena 13.10-13.50

Trešdiena 13.10 -13.50

 6. 3.-4.kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena 14.00-14.40

Trešdiena 14.00 -14.40

 7. 1.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Aija Upeniece Trešdiena 14.50-16.20
 8. 11-12. kl. vokālais ansamblis Aija Upeniece   Pirmdiena 16.30-17.00
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Aija Upeniece Pirmdiena 14.50 – 15.30

Ceturtdiena 8.30 -9.10

10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Aija Upeniece Pirmdiena 15.40- 16.20

 

 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Otrdiena 14.10 – 14.50

Ceturtdiena 14.10 -14.50

12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Pirmdiena 14.10 -14.50

Otrdiena 15.10-15.50

13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa   Trešdiena 13.30-15.00
 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Pirmdiena 14.40-16.00

Piektdiena 14.20-16.00

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-11.klasei Dace Ruskule   Trešdiena 14.20 – 16.40
 16. Novada vēsture 8.-11. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Trešdiena 14.00 – 15.20

Piektdiena 12.40 – 13.20

 17. Skatuves runa (1.-11.klasei) Iveta Skrastiņa Pirmdiena 13.10 – 13.50 1.-4.kl.

Pirmdiena  14.20 – 15.00 5.-9.kl.

Pirmdiena 15.10 – 15.50 10.-11.kl.

 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-11.klase) Jana Leonova   Pirmdiena 14.20- 16.40
19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Inta Kļaviņa   trešdiena 14.20 – 16.40
 20. Sporta spēles (5.-11.kl.) Bruno Kārlis Pirmdiena 14.40-16.00

 

21. Šaha pulciņš Bogdans Bodžs  Trešdiena 14.40 -16.00
22. Sporta spēles (1.-4.klase) Jānis Melngailis Trešdiena 13.30 – 14.50 (pāra ned)

16.40 – 18.00 (nepāra ned)