Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2020./2021.m.g.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Trešdiena 16.20-17.00
 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns   Pirmdiena 15.10-
3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei Agita Paula Otrdiena 13.10 – 14.30

Ceturtdiena 15.20 -16.40

4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-4.klasēm Agita Paula Otrdiena 14.40 – 16.00

Ceturtdiena 14.00 – 15.20

 5. 1.-2. kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena 13.10-13.50

Trešdiena 13.10 -13.50

 6. 3.-4.kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena 14.00-14.40

Trešdiena 14.00 -14.40

 7. 1.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Aija Upeniece   Trešdiena 14.50-16.20
 8. 11-12. kl. vokālais ansamblis Aija Upeniece   Pirmdiena 16.30-17.00
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Aija Upeniece Pirmdiena 14.50 – 15.30

Ceturtdiena 8.30 -9.10

10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Aija Upeniece Pirmdiena 15.40- 16.20

 

 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Otrdiena 14.10 – 14.50

Ceturtdiena 14.10 -14.50

12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Pirmdiena 14.10 -14.50

Otrdiena 15.10-15.50

13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa   Trešdiena 13.30-15.00
 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Pirmdiena 14.40-16.00

(tikai 1. un 2. klases)

Ceturtdiena 15.30-16.10

(tikai 3. un 4. klases)

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-11.klasei Dace Ruskule   Trešdiena 14.40 – 16.40
 16. Novada vēsture 8.-11. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Otrdiena 16.20 – 17.00

Trešdiena 14.40 – 15.20

 17. Skatuves runa (1.-11.klasei) Iveta Skrastiņa Pirmdiena 13.10 – 13.50 1.-4.kl.

Pirmdiena  14.00 – 14.40 5.-9.kl.

Pirmdiena 14.40 – 15.20 10.-11.kl.

 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-11.klase) Jana Leonova   Pirmdiena 14.40- 17.00
19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Inta Kļaviņa   Trešdiena 14.40 – 16.00
 20. Sporta spēles (5.-11.kl.) Bruno Kārlis Pirmdiena 14.40-16.00

 

21. Šaha pulciņš Bogdans Bodžs  Trešdiena 14.40 -16.00
22. Sporta spēles (1.-4.klase) Jānis Melngailis Pirmdiena 14.50 -16.10 (nepāra ned. 3.un 4. kl.)

Trešdiena 14.50 – 16.10 (pāra ned. 1.un 2. kl.)