“Labbūtības ceļakarte” – ierosme mācību stundai

Skolēnu pašpārvaldes īstenotajā projektā “Labbūtības ceļakartes” tika izgatavoti 3 informatīvi lielformāta plakāti, lai mudinātu jauniešus domāt par emocijām, veselīgu uzturu un meklēt stresa samazināšanas iespējas. Lai gan projekts noslēdzās jau pagājušās gada nogalē, plakāti savu aktualitāti skolā nav zaudējuši. Piemēram, šodien tie kalpoja par ierosmi sociālo zinību stundai 5.b klasē. Skolotājas Ligitas Straubes mudināti skolēni pētīja informāciju, veica pierakstus un plānoja savu labbūtības ceļa karti mācību gada II semestrim. Diskusijas par veselīgu uzturu, emocijām un mierīgu apzinātu dzīvi turpināsies arī nākošajā stundā. Lai katram izdodas sekot savai labbūtības ceļakartei!

Informatīvie plakāti izgatavoti JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās”  (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros.