Izvērtējot 1. mācību semestri lepojamies ar teicamām un izcilām sekmēm!

 Ar Rīgas 85. vidusskolas direktores rīkojumu Nr. VS85-21-109-ris 20.12.2021.

Izteikt pateicību un par teicamām un izcilām sekmēm:

  1. Rafaelam Savceņam – 3.b klase
  2. Nikolai Grigorjevai – 4.b klase
  3. Esterei Iļjinai  – 4.b klase
  4. Beatrisei Marčukai-Žurkovai -6.b klase
  5. Marei Miglai Zaksei – 6.b klase

Paldies par Jūsu godprātīgo darbu!