Iepazīsti emocijas!

Projekta “Labbūtības ceļakartes” noslēdzošā neformālās izglītības aktivitāte “Emocionālā labbūtība skolas vidē” skolēnus mudināja  ne tikai iepazīt savas emocijas, bet arī mācīties tās pieņemt un prasmīgi ar tām sadzīvot. Tiešsaistē nodarbību noskatījās 7. un 8.klases skolēni. Nodarbību vadīja biedrības “Līdzdalības platforma” psiholoģe Nataļja Gudakovska.

Nodarbības vadītāja spēja skolēnus pārliecināt, ka savu izjūtu atpazīšana, runāšana par tām un atbalsta meklēšana ir dzīvē noderīgas prasmes, kas palīdz pieaugt un pilnveidoties ikvienam. Lai labāk iepazītu emocijas, skolēni meklēja smalkākas nokrāsas katrai no četrām pamatemocijām – priekam, dusmām, bailēm un skumjām. Piemēram, noskaidrojās, ka prieks var izpausties gan kā aizrautība, enerģiskums, jautrība vai radošums, turpretim bailes – gan kā apmulsums, gan arī apjukums vai nedrošība. Savukārt dusmas slēpj tādas cilvēka sajūtas kā kaunu, bezpalīdzību, vientulības sajūtu, vainas apziņu vai greisirdību.

Lai emocijas labāk izprastu, skolēni katru emociju krāsoja savā krāsā un mēģināja atrast tai mājvietu savā ķermenī. Ilgākas diskusijas raisīja laimes sajūtas, jo izrādās, ka to sekmē fiziskās aktivitātes, atrašanās dabā, būšana kopā ar draugiem un citiem cilvēkiem, kā arī pateicība un pieņemšana. Savukārt laimes sajūtas kulminācijas brīdī pieņemti lēmumi, bieži izrādoties kļūdaini. Turklāt visas emocijas ir dabiskas un mūsu uzdevums ir mācīties ar tām sadzīvot, izprast, pieņemt un kontrolēt, lai mēs justos labi un veidotu iedvesmojošu gaisotni cilvēkiem, ar kuriem tiekamies ikdienā.

Nodarbība īstenota Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros.