Projekta “Labbūtības ceļakartes” noslēgums

Ziemassvētku noskaņās tika sveikti aktīvākie skolēnu parlamentā, kas kopš mācību gada sākuma piedalījās projekta “Labbūtības ceļakartes” aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kā arī plānoti darbi projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

Tiešsaistē, apkopojot projektā paveikto, īpašu atzinību izpelnījās 7.a klases skolēni, kas decembrī sagatavoja un novadīja vairākas radošās nodarbības un darbnīcas piekto klašu skolēniem, kurās dalījās ar pieredzi un kopā ar skolēniem meklēja risinājumu kā uzlabot psihoemocionālo labbūtību skolas vidē, kā palīdzēt sev un saviem draugiem gūt prieku mācību procesā un skolas dzīvē.

Izvērtējot projekta pieredzi, skolēnu pašpārvalde secināja, ka tieši ikdienišķie ieradumi un attiecības ar draugiem ir vissvarīgākās, lai jaunietis skolā justos labi. Mājsēde, kuru skolēni pieredzēja arī projekta īstenošanas laikā, izjauca ierasto ritmu un apgrūtināja klātienes mācības, pēc atgriešanās skolā. Tādēļ tika nolems meklēt iespēju, lai turpinātu aktivitātes, kas sniegtu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai. Pozitīvi, ka skolas vidē arī pēc projekta noslēguma 2021.gada beigās, atradīsies informatīvie stendi, kas atgādinās psihoemocionālās labbūtības saglabāšanai būtisku informāciju.

Visas projekta “Labbūtības ceļakarte” aktivitātes skolā notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros.