Projekta “Labbūtības ceļakarte” aktivitātes skolā

Augusta beigās rakstījām par skolēnu parlamenta pārstāvju dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā seminārā, kas sniedza atbalstu jauniešu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” sagatavošanā. Septembrī projektu izstrādājām un iesniedzām izskatīšanai. Oktobra beigās saņēmām priecīgu ziņu par projekta “Labbūtības ceļakarte” apstiprināšanu. Šobrīd skolēnu parlaments plāno aktivitātes, kuras skolā notiks decembrī.

Līdz gada nogalei tiks īstenotas vairākas psihologu vadītas nodarbības, radošās darbnīcas,  skolas vidē izvietoti informatīvi plakāti, kā arī sagatavotas tematiskas skolas radio pārraides. Projekta mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par mentālo veselību, pasākumiem stresa mazināšanai un pozitīvai attieksmei saskarsmē ar līdzcilvēkiem. 6. – 9. klašu skolēni piedalīsies biedrības “Klusuma Skola” un “Līdzdalības platforma” psihologu vadītajās nodarbībās, kur padziļinās izpratni par mentālo veselību un labbūtību. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji gatavos online pasākumus jaunāko klašu skolēniem, lai pastāstītu par emocionālo veselību un iepazīstinātu ar vingrinājumiem, kas ikdienā palīdz sadzīvot satraukumu, vadīt un regulēt spriedzes situāciju radīto stresu. Projekta noslēgums iecerēts Ziemassvētku noskaņās, kas projekta aktīvākajiem dalībniekiem atnesīs kādu pārsteiguma balvu.