Rīgas 85. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes 2021./2022. m. g. amatu vēlēšanas noslēgušās

2021. gada 28. septembrī noslēgušās Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas. Ar balsu vairākumu Skolēnu pašpārvaldes 2021./2022. mācību gada Skolēnu prezidentes amatā iekļuvusi 9.b klases skolniece – Letīcija Mikše. Viņa saņēmusi 110 balsis. Atgādinām, ka Letīcija ar savu skaisto vokālu mūs priecē katrā skolas sarīkojumā, kā arī aktīvi iesaistās skolas dzīvē, lai to padarītu interesantāku. Par viceprezidentiem kļuvuši 8. b klases skolnieki Ēriks Zariņš un Aivis Stāmurs. Skolā pazīstami kā skolas radio mezgla saimnieki un visu skolas pasākumu mūzikas nodrošinājuma pults atbildīgie. Par sporta un kultūras organizētāju kļuvis 9. a klases skolnieks Rainers Kokarēvičs. Foto un arhīva materiālus apkopojumu skolas mēroga pasākumos veiks 7. b klases skolniece Elfrīda Erceniece. Izglītības jautājumos un protokoliste turpmāk būs 9. b klases pārstāve Kristiāna Bērzkalne. Dizaina, estētiskā noformējuma skolas pasākumos atbildīgās būs 7. a klases izglītojamās Paula Paegle un Silva Stūrmane, kā arī 5. b klases skolniece Lauma Keiša, 4. b klases skolniece Nikola Grigorjeva. 8.a klases skolnieks Gints Apsītis joprojām mūsu video filmētājs un labākais video inženieris. Nebeidzam atkārtot, ka visa Skolēnu pašpārvalde vienmēr centīsies darboties saliedēti, vienoti un draudzīgi, jo tikai komandā ir spēks!