Aktuāla informācija, uzsākot mācības Rīgas 85. vidusskolā 2021./2022. mācību gadā

  1. Uzsākot jauno mācību gadu, izglītības process skolā notiek klātienē;
  2. Skolēni mācību procesā var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid -19 testu;
  3. Pirmais tests (siekalu) skolēniem jānodod pirms mācību gada sākuma. Mūsu skolā testēšana tiek organizēta 27. augustā no plkst. 9.00 –  13.00. Lūgums 1. – 3. klašu skolēniem ierasties vecāku pavadībā. Pie klašu audzinātājiem varēs saņemt personalizēto konteineru testa veikšanai. Ja ir labi laika apstākļi, klases audzinātājs sagaida savus skolēnus pie skolas. ( Pielikumā laika sadalījums testa nodošanai). Lūdzam ievērot laika grafiku.

Turpmāk skolā testēšana notiks katru nedēļu.

  1. Testu rezultātus laboratorija sūta uz izglītojamā vai viņa vecāku e-pastu. Arī skola saņem informāciju par testa rezultātiem.
  2. Ja skolēns testa nodošanas dienā nav bijis skolā, tests ir jāveic individuāli Centrālajā laboratorijas filiālē, bez iepriekšēja pieraksta, norādot, ka skolēns mācās Rīgas 85. vidusskolā,
  3. Tests nav jāveic skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  4. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;
  5. Sadarbspējīgie vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti vai apliecinājumi (papīra vai digitālā formā) jāuzrāda klases audzinātājam.
  6. Ja skolēna likumiskais pārstāvis pieņem lēmumu, ka viņa bērns iknedēļas rutīnas testu neveiks (siekalu testu), bērns klātienes mācību procesā piedalīties nevar. Šādā gadījumā 1.-8. klašu skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem jāraksta iesniegums skolas direktoram par izglītības apguvi ģimenē (mājmācību). Mājmācībā izglītojamā likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par izglītības procesa nodrošināšanu. Šādā gadījumā skola nenodrošina attālinātu mācību procesu.

Skolas administrācija

Pielikums. Laika sadalījums testa nodošanai 2021. gada 27. augustā.

1.a klase plkst. 9.00

1.b klase plkst. 9.10

1.c klase plkst. 9.20

2.a klase plkst. 9.30

2.b klase plkst. 9.40

2.c klase plkst. 9.50

3.a klase plkst. 10.00

3.b klase plkst. 10.10

4.a klase plkst. 10.20

4.b klase plkst. 10.30

5.a klase plkst. 10.40

5.b klase plkst. 10.50

6.a klase plkst. 11.00

6.b klase plkst. 11.10

6.c klase plkst. 11.20

7.a klase plkst. 11.30

7.b klase plkst. 11.40

8.a klase plkst. 11.50

8.b klase plkst. 12.00

9.a klase plkst. 12.10

9.b klase plkst. 12.20

 

Par testu