Dokumentālās atmiņas par Rīgas 85. vidusskolu pedagogu intervijās

Šajā dokumentālo atmiņu pūra lādē ir redzamas intervijas ar Rīgas 85. vidusskolas ilggadīgajiem pedagogiem : skolas direktori Aiju Makšāni, sporta skolotāju Andu Krievu, vēstures skolotāju Ligitu Straubi, mūzikas skolotāju Islanu Vanovsku un vizuālās mākslas skolotāju Lilitu Jansoni. Paldies visām skolotājām, ka piekrita sarunai!