Idejas maija mēneša tematiskajām nedēļām: ”Sagaidot vasaru…”

Piedāvātās tēmas :

Pirmā tēma. Drošība vasarā

Otrā tēma. Sadarbība

Trešā tēma. Mācies ar spēļu palīdzību!

Ceturtā tēma. Diena dabā

Piektā tēma. Nākotnes skola

Ir klāt pēdējais šī mācību gada mēnesis. Daudzi jau domās daļēji esam “ar vienu kāju vasarā”, droši vien arī skolēni. Ieteikuma formā piedāvājam realizēt idejas, saistībā ar mācību priekšmetu programmās mācītajiem jautājumiem. Idejas vēlams realizēt laika ietvaros no 10. līdz 28. maijam.

Devīze “Sagaidot vasaru…” Galvenais idejas akcents ir jautājums- Ko mēs darām vasaras brīvlaikā?

Vadoties pēc šī jautājuma, ir izdomātas 5 tēmas.

  1. Drošība vasarā (Ko mēs darām vasarā? – ievērojam drošību uz ceļa, pie ūdens, pie uguns un citās vietās) Mācību process tiek saistīts ar drošības tēmu.
  1. Sadarbība (Ko mēs darām vasarā? – vairāk laika pavadām ar ģimeni, radiem, draugiem u.c.) Mācību procesā uzsvars tiek likts uz sadarbības prasmēm, cik daudz mēs spējam panākt darot kopā.
  1. Mācies ar spēļu palīdzību! (Ko mēs darām vasarā? – pavadām laiku spēlējot spēles, rotaļas; aktīvs dzīvesveids) Mācību process noris spēļu veidā, skolēni apgūst vai atkārto mācību saturu spēlējot spēles.
  1. Diena dabā (Ko mēs darām vasarā? – esam līdzās dabai, pavadām laiku ārā, dodamies pārgājienos, pastaigās) Mācību process tiek veidots tā, lai skolēniem būtu iespēja doties ārā. Šajā dienā būtu vēlams, ka tiešsaistes nenotiek, lai mazinātu pavadīto laiku pie datora.
  1. Nākotnes skola (Ko mēs darām vasarā? – augustā jau sākam domāt par skolu) Mācību process tiek saistīts ar idejām par nākošo mācību gadu. Ir iespēja šo tematu apspēlēt gan saistībā ar nākamo mācību gadu, gan saistībā ar skolām pēc 5, 20 vai pat 100 gadiem.