Lekcija: ”Drošība, atbildība un pienākumu ievērošanas nozīmīgums”

2021. gada 14. maijā sociālā pedagoga I. Kalējas un sākumskolas klašu audzinātāju sadarbības rezultātā tiek organizēta Rīgas pašvaldības policijas bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvju Ivetas Randes un Edgara Šeldera vieslekcija zoom platformā par drošības jautājumiem, atbildības lomu un pienākumu ievērošanas nozīmi. Stundas notiks saskaņā ar grafiku: 2.stunda – 2.a; 2.b,3.stunda – 4.a; 4.b un 4.stunda – 3.a; 3.b klasei.