Lepojamies ar mūsu 4. klašu meitenēm!

 

Rīgas 85. vidusskola lepojas ar mūsu 4. a klases Martas Melbārdes un 4. b klases Emīlijas Jakovļevas iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes 4., 6., 8. klašu grupā. Pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izsakām pedagogiem: Sandrai Danebergai- Eriksonei un Katrīnai Ozolniecei.