Nākotnes profesijas veterinārmedicīnā, dārzkopībā un citās lauksaimniecības nozarēs

7.- 9. klašu jauniešiem būs lieliska iespēja iepazīties ar lauksaimniecībā pieprasītākajām profesijām, izglītības un darba iespējām Latvijas Laku konsultāciju centra rīkotajā  e-konferencē “Nākotne gudrā lauksaimniecībā” š.g. 30. martā no plkst. 10:00 – 13:30.

Iedvesmas konferences mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu audzēkņi (7.- 9.klase), vecāki, skolu karjeras izaugsmes pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti pašvaldībās, pamatskolas/vidusskolas pedagogi un – reģionu politikas veidotāji.

Konferencē piedalīsies: Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola; Bulduru Dārzkopības vidusskola; Daugavpils Būvniecības tehnikums. Izglītības programmas īstenošanas vieta “Višķi”; Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība; Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība;Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība; Kandavas Lauksaimniecības tehnikums;Malnavas koledža; Ogres tehnikums; Smiltenes tehnikums; Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums; Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola; Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.

Tuvāka informācija par pasākumu: LLKC