Atskatoties uz sporta aktivitātēm 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 85. vidusskola ir ļoti sportiska skola. Katru gadu piedalāmies Olimpiskajā sporta dienā, kā arī esam aktīvi dažādu sporta projektu līdzdalībā, kā piemēram Eiropas sporta nedēļas dalībnieki.

Skolas sporta tradīcijas aizsāktas ļoti senā pagātnē, kur jau izsenis bijušas hokeja sporta klases un šī sporta veida pārstāvniecība ir ļoti liela vēl šobrīd, līdz ar to esam spēcīgi starpskolu florbola un ledus hokeja konkurencē, kā arī protams piedalāmies arī visās pārējās sporta veidu disciplīnās.

Katru gadu skolā notiek Aerobikas un deju festivāls, kurā piedalās jau sākot no 4.klases, līdz ar to bērniem ir iespēja parādīt savu radošumu skolas priekšā.

Katru gadu notiek RUDENS, ZIEMAS UN PAVASARA SPORTA DIENAS, kurās bērni parāda savas fiziskās dotības (stafetes, orientēšanās, dažādas sporta spēles).

Katru gadu skola savu godu aizstāv Vidzemes priekšpilsētas sacensībās un jau vairākus gadus ierindojas stabilā top 10 absolūtajā ieskaitē, neskatoties uz skolas salīdzinoši mazo audzēkņu skaitu. Audzēkņi gūst ārpusskolas pieredzi un ļauj savai izglītības iestādei būt vienai no labākajām Vidzemes priekšpilsētas skolām sporta jomā.

Joprojām skolas bērni un jaunieši var apmeklēt sporta pulciņus, kā arī uzsākt trenēties profesionālās ievirzes bērnu un jauniešu basketbola skolā ”Rīga”.