Skolēnu pašpārvalžu pārstāvju ”Satikšanās” zoom

2020. gada 18. martā Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments organizēja Rīgas Skolēnu pašpārvalžu konsultantu un Skolēnu parlamentu dalībnieku Zoom tikšanos ”Satikšanās”, kurā bija iespēja dalīties izaicinājumos, uzzināt vairāk par projektu rīkiem un citiem resursiem, ko izmantot ikdienas darbā un izaugsmē. Arī mūsu skolas Skolēnu Padomes pārstāvji piedalījās šajā aktivitātē.