Konkurss ‘’Kā es redzu savas skolas simboliku?’’

Rīgas 85. vidusskolas saime!

Šodien 2020. gada 5. novembrī tiek izsludināts konkurss ‘’Kā es redzu savas skolas simboliku?’’ , kurā var piedalīties ikviens – skolēni, pedagogi, vecāki.

Sakarā ar mūsu skolas 40. gadskārtu šajā mācību gadā, vēlamies izveidot stabilu skolas korporatīvā stila simboliku.

Līdz 2020. gada 18. decembrim gaidīsim Jūsu redzējumu –

  • dizaina skices skolas karogam,
  • priekšlikumus, kur varētu iedzīvināt skolas esošo logotipu, iespējams reklāmprodukcijas apdrukā vai citur,
  • kā arī Jūsu radītos vārdus skolas himnai un iespējamo sadarbību ar komponistu mūzikas izpildījumam.

Darbi, kas tiks nominēti par labākajiem vai radošākajiem, saskaņojot ar autoriem, tiks izmantoti skolas pozitīvā tēla veicināšanai.

Dizaina skices un priekšlikumi tiks gaidīti elektroniski e-klasē ar norādi – konkurss, adresāts – Iveta Skrastiņa.

Skolas pedagogiem lūdzam veicināt Jūsu izglītojamo dalību konkursā, novērtējot darbus Jūsu vadītajos mācību priekšmetos.