Telpa klusuma un apzinātības praksei

Vasarā, projekta “Prieks mācīties kopā!” ietvaros, psihologa kabinets piedzīvoja brīnumainas pārvērtības. Tagad izremontētajā telpā notiek klusuma un apzinātības nodarbības 1.-4.klašu skolēniem.

Reizi dienā neliela skolēnu grupa, ievērojot visus drošības noteikumus, dodas uz “klusuma stundu” pie skolas psiholoģes Aivas Ozoliņas. Nodarbības laikā skolēni mācās atpazīt un veidot “apzinātu” ķermeni. Ieņem meditācijai raksturīgu pozu, ieklausās klusumā. Vingrinās sadzirdēt skaņas telpā un ārpus tās, ieklausās sevī. Kāds sadzird sirds pukstus vai vēdera burkšķēšanu, citam izdodas saklausīt domas. Dzirdēto un saprasto bērni fiksē Klusuma žurnālā. Klausīšanās prasmju attīstībai un skolēnu priekam lieliski noder bagātīgais skaņas instrumentu klāsts. Piemēram meditācijas minūti ievada “skanošā bļoda”, skaņas dabā saklausīt rosina “pērkonduna” un “lietuskoks”. Citi instrumenti plauktā vēl gaida savu kārtu, jo klusuma un apzinātības nodarbības pēc projekta noslēguma novembra beigās turpināsies.

Skolas psiholoģe Aiva Ozoliņa deviņu mēnešu laikā ir apguvusi Ineses un  Ivo Strantes vadīto Klusuma skolas pedagogu profesionālās pilnveides kursu. Labiekārtotais kabinets un nodarbības skolēniem ir modinājusi pedagogu interesi par apzinātības izmantoto metodiku. Skolotājiem nosūtīts metodikas apraksts un ir dota iespēja Klusuma skolas pasniedzēju vadīto nodarbību vērot attālināti. Trauksmainajā pandēmijas un daļēji attālinātā izglītības procesa laikā, šīs miera un klusuma minūtes skolā palīdz mazināt stresu un uzturēt sociāli emocionālo līdzsvaru.

Projekts “Prieks mācīties kopā!” notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Sagatavoja:

Anda Zariņa

projekta koordinatore