MĀCĪBU DARBS

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 360 grozījumiem 14.10.2020.

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

no 26.10.2020. līdz 30.10.2020. pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve

7.-12. klasēm notiek attālināti,

1.-6. klašu izglītojamie pamatizglītības programmu apgūst klātienē.

17.10.2020. – 06.11.2020. interešu izglītības  programmu apguve notiek attālināti

vai tiek īstenota klātienē tikai individuāli (saskaņojot ar interešu izglītības pedagogu).