Rīkojums par Rīgas 85. vidusskolas izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumiem skolā, par distancēšanās nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātām dienas grupām saistībā ar Covid – 19

Ar rīkojumiem var iepazīties šeit:

Rīkojums COVID skola

Rīkojums COVID p.i.i.