Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas
dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz
atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties
uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1. 40003556833 SIA ” Baltic Restaurants Latvia”
2. 40003419037 SIA “Kafe Serviss”