Svarīga informācija!

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11. marta paziņojumu, ka COVID-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.pantu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, atbilstoši Ministru kabineta valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai, atsaucoties uz MK rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktu 4.3., pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no šī gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Piektdien, 13.martā, izglītojamajiem, kuri ieradīsies skolā, tiks nodrošināta pieskatīšana.

Līdz 14.aprīlim atceltas arī visas interešu izglītības nodarbības (treniņi, mēģinājumi, sacensības, olimpiādes, konkursi u.c). Tiek atcelti visi masu pasākumi.

Pirmsskolā un skolās, kurās ir pirmsskolas grupas, jāsaņem rakstisks vecāku apliecinājums saskaņā ar rīkojuma 4.2. punktu.

 

Rīgas 85. vidusskolas

administrācija

covid-19_003 (1)