Projekts “Prieks mācīties kopā!”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros skolai ir piešķirts finansējums projekta “Prieks mācīties kopā!” īstenošanai. Projekta mērķis ir skolā iekārtot telpu meditācijas un apzinātības prakses nodarbībām, kas veicinātu skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmju attīstību sākumskolas posmā.

Projekta laikā skolā tiks veidota pozitīvas emocijas veicinoša fiziskā un sociālā vide: labiekārtota telpa apzinātības nodarbībām, īstenots nodarbību cikls, kurš skolēniem un skolotājiem palīdzēs atpazīt emocijas un saskatīt prieku mācību procesā.

Nodarbību sagatavošanas darbi un telpas remonts sāksies martā un turpināsies visu vasaru. Nodarbības 1. – 4. klašu skolēniem plānots uzsākt 2020./2021.mācību gada septembrī.

Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju nodarbības, attīstīs skolēnu sociālpsiholoģiskās prasmes, nostiprinās vēlmi iesaistīties mācību procesā un skolas sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī veicinās emocionālo inteliģenci un pašregulācijas prasmes. Skolēni mācīsies ne tikai atpazīt savas un citu emocijas, bet arī prasmīgi vadīt un pilnveidot konfliktu risināšanas iemaņas, veidot cieņpilnu saskarsmi un iekļauties sabiedrībā. Nodarbību laikā skolēni attīstīs sociāli emocionālās mācīšanās prasmes, kas ir nepieciešamas īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Projekta gaitā metodisko un konsultatīvo atbalstu saņems arī skolēnu vecāki un klašu audzinātāji.

Nodarbības vadīs skolas psiholoģe Aiva Ozoliņa, kas profesionālās prasmes pilnveido biedrības “Klusuma skola” organizētajos kursos “Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju nodarbības skolēniem”, Ineses Strantes un Ivo Strantes vadībā.

Sagatavoja:

A.Zariņa

projekta koordinatore