Nākotnes karjeras māja

Karjeras veidošanu un ar būvniecības procesu nodarbībā “Es nākotnes darba tirgū” salīdzināja biedrības “Alternatīvā attīstība” izaugsmes trenere Inga Bite. Karjeras atbalsta pasākums 10.klases skolēniem notika ESF projekta “karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija veicināt jauniešu pašizpētes prasmes un izpratni par pieprasījumu nākotnes darba tirgū tehnoloģiju ietekmes kontekstā, palīdzēt ikvienam apzināties savus talantus, izaugsmes iespējas, izveidot individuālo karjeras attīstības plānu jaunieti interesējošā profesionālās darbības jomā.

Nodarbības ievaddaļā skolēni diskutēja par darba iespējām mūsdienu sabiedrībā. Izcēla cilvēka kā garīgas būtnes unikalitāti, salīdzinājumā ar mākslīgo intelektu. Uzzināja par darba tirgū augsti pieprasītām zināšanām, attieksmēm un novērtētām prasmēm gan sociālajām, gan tehnoloģiskajām, gan arī resursu vadības un problēmu risināšanas prasmēm.

Ar nodarbības vadītājas palīdzību, izmantojot darba lapas, tika izveidota katra skolnieka “karjeras māja”, kuras pamatos ikviens ierakstīja konkrētas darba vides vajadzības. Stāvus ēkai veidoja skolnieku esošo un profesijai nepieciešamo zināšanu un prasmju izpēte, pārdomas par ģimenes stāvokli, hobijiem un darba dzīvi. Nākotnes profesija tika fiksēta iedomātās “karjeras mājas” jumta korē.

Nodarbības turpinājumā katrs varēja noteikt un plānot savu karjeras nākotnes virzību un censties novērtēt, kuras no šodienas aktivitātēm veicina nākotnes profesijai nepieciešamo kompetenču attīstību, un kādi ir būtiskākie apdraudējumi vai izaicinājumi, kuri būtu jānovērš. Aizpildot darba lapu “Atrunas vai panākumi”, un iedziļinoties procesā, kas nodrošina profesionālos panākumus, ikviens skolēns pārbaudīja, cik lielā mērā šobrīd tiek īstenoti labie nodomi, kādos gadījumos tiek meklētas atrunas, kas novirza no mērķu sasniegšanas. Līdzās moderno tehnoloģiju pavērtajām iespējām tika runāts par laika nelietderīgu patēriņu un kaitniecisko ietekmi viedierīces lietojot bezmērķīgi.

Nodarbības otrajā daļā jaunieši izveidoja rīcības plānu sava potenciāla attīstībai un iespēju izmantošanai. Izaugsmes trenere Inga Bite īpaši aicināja īstenot savus sapņus un nebaudīties izvirzīt lielus mērķus, precizēt mērķa sasniegšanai nepieciešamo, lai neizšķīstu sīkumos un saglabātu fokusu uz būtiskāko. Pirmo soli mērķa sasniegšanas virzienā katrs  spert jau tuvākās dienas laikā.

Noslēgumā jaunieši dalījās ar svarīgākajām karjeras nodarbībā gūtajām atziņām. Piemēram, Ramonai nodarbībā dzirdētais, lika aizdomāties, kādi draugi ir līdzās un kā viņi sekmē tavu izaugsmi, bet Edgaram būtiski šķita, ka mērķa sasniegšanai nepieciešamo laiku vai naudu ir jāizrēķina pilnīgi precīzi.

Iepriecināja, ka jaunieši izteica vēlmi turpmāk karjeras nodarbībās attīstīt prasmi sevi prezentēt un piedāvāt savus pakalpojumus nākamajiem darba devējiem, gan rakstot motivācijas vēstuli, gan tiekoties darba intervijās.

Sagatavoja:

Anda Zariņa

Pedagogs karjeras konsultants