Darba iespējas valsts pārvaldē

Šodien, projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10. un 11.klases skolēni pulcējās Latvijas Nacionālajā arhīvā, lai uzzinātu par darba iespējām valsts pārvaldē, pieprasītākajām profesijām un tām nepieciešamo izglītību un prasmēm.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt vidusskolēnus ar darba iespējām valsts pārvaldē: veicināt skolēnu izpratni par valsts pārvaldes būtību, darba iespēju daudzveidību un valsts pārvaldē nodarbinātajiem speciālistiem nepieciešamajām kompetencēm un izglītību, kā arī pārrunāt karjeras izaugsmes iespējām tehnoloģiju attīstības kontekstā.

Semināra laikā skolēni, sekojot Public Administration Competence Development speciālistes Edītes Kalniņas sagatavotajai prezentācijai, guva teorētisku priekšstatu par valsts pārvaldes struktūru, amatiem tiešās valsts pārvaldes iestādes un nodarbinātajiem nepieciešamajām profesionālajām un sociālajām prasmēm. Diskutēja par nākotnes karjeras iespējām un atalgojumu valsts pārvaldē, valsts pārvaldes būtību un šo iestāžu nozīmi valsts kopējā izaugsmē. Analizēja labās prakses piemērus, paplašināja zināšanas par veiksmīgas pārvaldības principiem.

Pasākuma 2. daļā Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, arhīva attīstības un starptautisko sakaru jautājumos Gatis Karlsons iepazīstināja jauniešus ar darba vidi un ikdienas norisēm iestādē un pieprasītākajām profesijām. Pārsteidzoši, ka arhīvā pieprasītākie speciālisti nav vis arhivāri, bet gan augsti kvalificēti programmētāji, mikrobiologi un ķīmiķi, kas nodrošina dokumentu lietojamību un saglabāšanu. Patīkami, ka pēc pasākuma Gatis Karlsons atbalstīja interesentu vēlmi Ēnu dienā iepazīt kādu profesiju Latvijas Nacionālajā arhīvā. Iespējams, kādam skolēnam tieši šeit aizsāksies ceļš uz darbu valsts pārvaldē.

Sagatavoja: Anda Zariņa

pedagogs karjeras konsultants