Sveicam labākos!

Ziemassvētku laiks mācību gadam iezīmē I semestra beigas, kad priecājamies par mācību sasniegumiem un apbalvojam labākos. Sveicam sekmīgākās klases un skolēnus! Veiksmi, sasniegumus, mācīties prieku Jaunajā gadā vēlam ikvienam skolēnam un skolotājam!

Labākie mācību sasniegumi klases snieguma vērtējumā 2019./2020.mācību gada I semestrī:

2.-3.klašu grupā labākie mācību sasniegumi ir 3.b klasei;

4.-6.klašu grupā labākie mācību sasniegumi ir 4.a klasei;

7.-11.klašu grupā labākie mācību sasniegumi ir 9.b klasei;

Labākais individuālais vidējais vērtējums katrā klasē 2019./20.m.g. I semestrī:

2.a  Markus Mečkovskis

2.b  Estere Iļjina

3.a  Marta Melbārde

3.b  Emīlija Jakovļeva un Dorisa Stūrmane

4.a Kristaps Uzoliņš

4.b Mare Migla Zakse

4.c Liene Propere

5.a Madara Korsīte

5.b Elīna Batare

6.a  Paula Melentjeva

6.b  Elīza Jakobasa

7.a  Nikola Gorbāne un Ruta Nadīna Baranovska

7.b  Elīna Kavose

8.a Annija Sāra Maļinovska

8.b  Rihards Grebežs

9.a  Elīna Smoļakova

9.b Emīlija Žirnova

10.a Sintija Samauska

11.a Patrīcija Pastare

Paldies par jūsu darbu un aizrautību! Lepojamies ar jums!