Dzejas darbnīcā ikviens ir dzejnieks!

Klajā nākusi elektroniskā grāmata “Dzejas dienas 2019 Rīgas 85.vidusskolā”. Grāmatā apkopoti darbi, kurus 6.-11. klases skolēni radījuši mācību gada pirmajās literatūras stundās, vingrinoties dzejas rakstīšanā. Viņu veikums, tāpat kā skolotājas Dainas Blūmas un Ievas Valaines prasme iedvesmot, ir uzmanības vērts! https://ej.uz/dzejasdienasR85vsk