Nedēļa nākotnes profesijām

“Ielogojies nākotnē!” Ar šādu aicinājumu no 14.oktobra līdz 18.oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa. Klases stundās skolā viesojās 8 dažādu profesiju pārstāvji – skolēnu ģimenes locekļi un skolotāju paziņas, atsevišķām klasēm bija iespēja apmeklēt vecāku darba vietas. Milzīgs paldies visiem drosmīgajiem, uzņēmīgajiem un atsaucīgajiem, kas skolēniem ļāva ielūkoties profesiju pasaulē un kļuva par zvaigzni sava bērna klasē!

Karjeras nedēļas aktivitātes visā Latvijā koordinēja Valsts izglītības attīstības aģentūra, to organizēšanā iesaistījās pašvaldības. Rīgas pilsētā notika skolēnu konference “Ielogojies nākotnē!”, kurā piedalījās desmit 8.-10.klašu skolēni no mūsu skolas. Konferences dalībniekiem bija iespēja ieklausīties “TehChill” projektu vadītājas Laumas Sīles, LV reģistra (NIC) mārketinga un komunikāciju vadītājas Danas Lugvigas, CERT.LV sabiedrisko attiecību projektu vadītājas Madaras Grinvaldes, dronu pilota Gvido Puķes, modes blogeres Anetes Ozoliņas un būvinženiera Sergeja Frolova stāstījumā par tehnoloģiju izaicinājumiem viņu profesionālajā dzīvē. Skolēni par redzēto stāstīja klases stundās, savukārt pedagogiem karjeras konsultantiem konferencē sastaptie profesionāļi rosināja jaunas tēmas karjeras izglītības un atbalsta jomā.

Visas nedēļas laikā klases stundās viesojās dažādu esošo profesiju pārstāvji, lai runātu par nākotnes izaicinājumiem savā nozarē. Sākumskolā skolēni ar sajūsmu un interesi iepazina profesijas veselības aizsardzības jomā. Īpašu prieku sagādāja instrumentu un aprīkojuma apskate, kā arī medicīnas darbinieku ietērps. Piemēram, 2. a klasē tika izspēlētas visas profesijas, kas nepieciešamas ķirurģiskās operācijas norisei. 1.a klases skolēni ar interesi noklausījās stāstījumu par drošību un profesijām, kas rūpējas par mūsu labsajūtu. 4.c klasē viesojās gan dizaineri ar materiālu paraugiem un izsmeļošu prezentāciju par dizaina studijas “Neoklasika”” veidotajiem projektiem, gan pieredzējusi biroja vadītāja un administartore. 8.b klases stundā iepazina uztura speciālista ikdienas izaicinājumus un diskutēja par dažādu atkarību ietekmi uz darba spējām. Aizraujoša un pieredzes bagāta bija 6.a klases skolēnu mācību ekskursija uzņēmumā “Livonia Print”.

Karjeras nedēļa aktualizēja skolēnu profesionālās identitātes meklējumus (8.a kl.), sava karjeras Portfolio izveidi (6.a un 6. b kl.), vai diskusijas par veiksmīgam cilvēkam raksturīgajām prasmēm un rakstura īpašībām. Kopā ar skolotāju Ligitu Straubi sociālo zinību stundā jaunieši noskatījās filmu “Četras veiksmīga cilvēka atslēgas” un mēģināja apzināties savas stiprās un pilnveidojamās puses.  Saturīgas un emocionālas bija 5.b klases skolēnu sagatavotās prezentācijas par blogera, youtubera, geimera un influencera profesijām. Interesanti, ka lielākā daļa puišu savu nākotni saista ar geimera ikdienu, bet meitenes izvēlējušās dažādas profesijas veselības aprūpes jomā un savu personību nevēlas publiskot sociālajos tīklos. Par nākotnes iespējām un pavērsieniem aizdomāties aicināja nākotnes profesiju nosaukumu un to skaidrojumu radošais konkurss, kurā piedalījās 6.-8.klašu skolēni. 3.a klases skolēni skolotājas Lolitas Ozoliņas vadībā pētīja darba iespējas mākslas nozares dizaina un radošo industruju sektorā, veidojot un mēģinot poligrāfiski izdot apsveikuma kartiņas dažādiem svētkiem.

Priecīgs notikums bija Valsts Izglītības attīstības aģentūras organizētās karjeras improvizatoru komandas viesošanās skolā. 4. un 6. klašu skolēni piedalījās spēlē, kas palīdzēja iepazīt vairākas mūsdienās vēl neesošas profesijas un domāt par nākotnē nepieciešamajām prasmēm. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iemēģināt roku 3D zīmēšanā. Savukārt 7.-9.klašu skolēni diskutēja par nākotnes prasmēm un iespējām improvizatora K.Sniega vadībā. Interesanti, ka nākotnes prasmju CV iekļautas ne tikai tehnoloģiju pārzināšana un interpretācijas spējas vai medijpratība, bet arī līdzjūtība un godīgums, neatlaidība un raksturs, aizraušanās un personības spēks.

Karjeras nedēļa bija pārdomas rosinošiem notikumiem bagāta Pateicos visiem klašu audzinātājiem un skolēnu ģimenes locekļiem, kas atrada laiku sarunām ar saviem skolēniem par nākotnes tehnoloģijām un nemirstīgām cilvēciskām vērtībām. Paldies 8.a klasei, kas kopā ar mani piedalījās savas profesionālās un cilvēciskās identitātes meklējumos!

Visa mācību gada laikā skola turpina strādāt karjeras izglītības, informācijas un konsultāciju jomā. Trešo gadu skola piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas ļauj ikvienam skolēnam  apmeklēt kādu mācību iestādi vai ražošanas uzņēmumu, piedalīties mērķu izvirzīšanas meistarklasēs vai savu profesionālo interešu izzināšanas nodarbībās. Skolas administrācija meklē iespēju, lai skolā atvēlētu īpaši labiekārtotu telpu individuālām un grupu karjeras konsultācijām.

Sagatavoja:

pedagogs karjeras konsultants

Mg. paed. A.Zariņa