Foruma teātra darbnīca skolēniem

  1. – 8. klašu skolēniem ir unikāla iespēja gūt no ikdienas mācību procesa atšķirīgu pieredzi, 6 dienas piedaloties foruma teātra darbnīcās skolēniem “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”.

2019./2020.mācību gada I semestrī 6 dienas teātra darbnīcās skolēni iepazīs foruma teātra metodi, kas ir ieguvusi atzinību dažādās pasaules valstīs. Mācīsies labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazīs ķermeņa valodu un tās izpausmes. Uzzinās par “bullying” vai tiranizēšanu skolā,  un ko par to domā citi jaunieši. Kopā ar darbnīcu vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” meklēsiet risinājumu, kā rīkoties situācijās, kad nākas saskarties ar tiranizēšanu. Aktivitātēs un sarunās skolēni attīstīs konfliktu risināšanas prasmes, sadarbosies un dalīsies pieredzē ar citiem jauniešiem, kopā interesanti pavadīs laiku un pilnveidos sevi un savas sadarbības prasmes.

Pasākums ir BEZMAKSAS! Dalībniekiem tiks nodrošināti visi mācību materiāli un vieglas uzkodas nodarbību pauzēs. Papildus programmā ir paredzēts kopīgs izbraukuma pasākums. Darbnīca tiek īstenotas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Darbnīcas notiks  no plkst. 8:30 – plkst.14:30 skolas Svētku zālē š.g. 11., 15., 30.oktobrī, 13.,  27.novembrī un 9.decembrī.

SVARĪGI, lai katrs dalībnieks varētu piedalīties visu 6 darbnīcu darbā!

Vietu skaits Foruma teātra darbnīcā ir ierobežots, uzņemsim 22 dalībniekus, pieteikšanās kārtībā. Nenokavē un piesakies viens no pirmajiem!

PIETEIKŠANĀS DARBNĪCAI pie skolas psiholoģes (Rīgas 85.vidusskolā, 112.kab.)

Papildus informācija, sazinoties ar skolas psihologu Aivu Ozoliņu (e-klases pasts) vai pedagogu karjeras konsultantu Andu Zariņu (izmantojot e-klase.lv, tālr. 26168223 vai e-pastu: Azarina8@edu.riga.lv)

Projekta koordinatore Latvijā Nataļja Gudakovska, biedrība ”Līdzdalības platforma” #WISHproject Latvijā, tālr.: 29452445 vai e-pasts: participationforall@gmail.com .

Darbnīcā tiks veikta fotogrāfiju un video uzņemšana, materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos, pasākuma un projekta norises atspoguļošanai.

Sagatavoja:

Anda Zariņa

13.09.2019