Palīdzot citiem, es palīdzu sev

Atziņas par sadarbību, komandas saliedētību, katra pienesumu un izaugsmes ceļu raksturo jauniešu pārdomas pēc personīgās produktivitātes trenera Kristapa Kravaļa vadītās nodarbības 11.a klasē.

Mācību gadu 11.a klasē ievadīja vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” veidotāja Kristapa Kravaļa vadītā nodarbība. Tās laikā jaunieši aktivitātēs un sarunās attīstīja prasmi novērtēt cilvēkus līdzās, apzināties tos kā vērtību un atbalstu personīgai izaugsmei un sekmīgas komandas izveidei.

Plānots, ka sadarbība ar Kristapu Kravali turpināsies oktobrī, veicinot skolēnu pašizpētes prasmes ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Ieskats jauniešu atziņās:

“Ļoti interesants dzīves stāsts. Manuprāt palīdzēja mazliet saliedēt klasi. Palīdzēja padomāt sevī. Tas, kā viņš stāstīja un vadīja nodarbību, bija labi.” (Valdis)

“Ļoti patīkams influenceris. Interesanta nodarbība.” (Daniils)

“Sapratu to, ka mana klase šobrīd ietekmē arī to, kāda es būšu nākotnē. Palīdzot citiem, es varu palīdzēt izaugt sev.” (Patrīcija)

“Laba, kā pirmā nodarbība/ lekcija, kas, iespējams, turpmāk saliedēs klasi. Noderīga pamācība, kā kļūt un būt stiprākam, ejot pretstraumē citiem; ja tu gribi rīkoties, kaut ko mainīt, tad dari lēnām, viss uzreiz neizdosies, bet lēnām sanāks.” (Elīna)

“Nodarbībā guvu padomus par rīcībām, kad rodas domstarpības ar klases biedriem. Rosināja vairāk padomāt par to visu, kas tika nodarbībā pateikt.” (Kate)

“Man ļoti patika, ka Kristaps dalījās savā pieredzē un pastāstīja interesantas un noderīgas lietas par savu profesijas izvēli un vispār par karjeru. Es ieguvu priekšstatu par teoloģiju. Ļoti patika viņa teiktais par iet pretī straumei“. (Līva)

“Man patika uzdevumi, kur bija jāsadarbojas visai klasei kopā. Kā arī  interesanti bija sastapties ar cita cilvēka skata punkt un pieredzi par veģetatīvo distoniju.” (Sintija)

“Kad atnācu uz skolu, uz nodarbību, es biju pārsteigts. Klausījos nodarbības vadītāja dzīves stāstus.” (Aleksis)

“”Iedvesma. Mudināja, rosināja vairāk runāt ar klases biedriem un saliedēties.” (Džoanna)

Sagatavoja:

Anda Zariņa

pedagogs karjeras konsultants