2.b par filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

4.aprīlī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2.b klase apmeklēja animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” alternatīvajā un mājīgajā kinoteātrī “Kino BIZE”. Atgriežoties skolā, bērni pārrunāja redzēto un atbildēja uz vairākiem ar filmas sižetu saistītiem jautājumiem.

Filmas sižets, neatkarīgi no skatītāja vecuma, vedina uz pārdomām par cilvēka rīcību un tās sekām. Lai palīdzētu otrklasniekiem apkopot pārdomas par filmā “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” redzēto, klasē notika neliela diskusija. Turpinājumā sekoja rakstiska aptauja, lai gūtu priekšstatu par katra skolēna individuālo filmas radītās realitātes tvērumu. Klases audzinātāja Baibas Burmistre sagatavoja jautājumus, kuri  tika veidoti  iedvesmojoties no Filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” materiāla skolotājiem darbam stundās pēc filmas noskatīšanās”.

Aicinu ieskatīties 2.b klases skolēnu rakstītajā, kas pieaugušajiem dāvā unikālu iespēju apjaust jauno rīdzinieku idejas par filmā skartajām problēmsituācijām, atveidotajiem varoņiem un tēliem. Skolēnu rakstītais tapis otrā dienā pēc filmas noskatīšanās, kavējoties atmiņāsun meklējot atbildes uz šiem 4 skolotājas sagatavotajiem jautājumiem:

  1. Kurš filmas tēls Tev patīk vislabāk un kāpēc?
  2. Vai filmas varoņi ir attēloti tā, kā cilvēki un suņi izskatās realitātē?
  3. Kas Tev Maskačkā patika vislabāk?
  4. Kā Tev šķiet – vai Tu bērnu un runājošo suņu vietā rīkotos līdzīgi?

Man vislabāk patika Safīrs un Zefīrs, jo viņi bija ļoti mīlīgi, diezgan līdzīgi. Man patika Mimmi un Mimmi koks! Jā [bērnu un runājošo suņu vietā rīkotos līdzīgi]!

Lauma

Man patīk Jēkabs, jo viņš sarunāja, ka nebūvēs debesskrāpi. Es rīkotos tāpat, kā tad, kad uzbūvēja kafejnīcu vārdā Rausis. Jā, es rīkotos tāpat!

Līva

Man patika Safīrs un Zefīrs, jo viņi ir maziņi, jauki un mīlīgi. Es nezinu, bet man liekas, ka cilvēki un suņi attēloti kā īstenībā. Man Maskačkā patika vislabāk, ka tur suņi bija bosi. Man liekas, ka es rīkotos kā bērni filmā, bet es neesmu pārliecināta. Es vispirms sasveicinātos, un tad runātos ar suņiem. Man nepatika, ka Mimmi visu laiku dusmojās uz Ērgli. Man patika, ka tur visu bija daudz suņi, un man patika, ka Maskačkā varēja nākt mājās, kad gribi un katrs par sevi rūpējās.

Nikola

Man patika Ērglis, tāpēc ka viņš bija smieklīgs. Cilvēki un suņi neizskatās kā realitātē. Man patika Maskačka, tāpēc ka tur bija runājošie suņi. Es rīkotos bērnu un suņu vietā tāpat.

Markuss

Man patika pats vecākais suns suņu bandā, jo viņš vienīgais ticēja Jēkabam. Filmā suņi un cilvēki neizskatās kā īsti, jo tā ir zīmēta filma. Man vislabāk patīk suņu banda. [Vai rīkotos līdzīgi kā varoņi filmā?] Nē, jo es nezinu nevienu runājošo suņu bandu un neesmu tik drosmīga. Man ļoti patika šī filma.

Laura

Man patika pati Maskačka, jo tur ir runājošie suņi. Es rīkotos tāpat kā Jēkabs un Mimmi. Man patika ļoti filma. Man patīk Jēkabs, jo viņš ir drosmīgs.

Emīlija

Man patika Jēkabs, jo viņam bija spējas, ko viņš uzzīmē, tas parādās. Jā, [filmas varoņi ir attēloti tā, kā cilvēki un suņi izskatās realitātē]! Man patika Maskačkas rajons. Jā, es rīkotos līdzīgi. Man ir jautājums, kāpēc Mimmi negribēja, lai celtu debesskrāpi?

Jānis

Man patīk Jēkabs, jo viņš bija labs. Filmā cilvēki bija kā uzzīmēti, bet suņi bija reālistiski. Man Maskačkā patika suņi. Ja manā pilsētā arī uzceltu debesskrāpi, tad es arī to apturētu.

Anete

Man filmā vislabāk patika suņi, jo viņi runā. Man filmas varoņi likās kā neīsti. Man Maskačkā patika koks ar štābiņu. Es rīkotos citādi. Man filma patika! Bija interesanti.

Elza

Man patika Jēkabs, jo viņam bija spējas! Filmas varoņi izskatījās kā realitātē. Maskačkā man patika, ka tur viss bija tik vecs. Es rīkotos tāpat!

[autors nav zināms]

Patika Mimmi, jo viņa ir drosmīga. Filmā varoņi bija attēloti kā īstajā dzīvē. Man Maskačkā patika kaķi un suņi. Jā, es rīkotos tāpat.

Paula

Man patika Jēkabs, jo tad kad viņā tad viss notiek realitātē. Taču varoņi neizskatās kā realitātē. Man vislabāk patika runājošie suņi. Es rīkotos kā viņi.

Raivis

Man patika Boss, jo viņš bija labsirdīgs. Visi bija kā īsti. Man patika Maskačka, jo tur bija skaists skats. Nē, [es bērnu un runājošo suņu vietā nerīkotos līdzīgi], jo var paprasīt, lai neceļ to māju. Man ļoti patika.

Keitlīna

Vislabāk patika Boss, jo mācēja runāt. Cilvēki un suņi nebija kā realitātē. Maskačkā vislabāk man patika Mimmi. Es rīkotos tāpat. Vai Mimmi ar Jēkabu salaba?

[autors nav zināms]

Man patika Mimmi, jo viņa bija forša. Cilvēki un suņi nebija tā kā īstā dzīvē. Man Maskačka patika, kad tur cēla debesskrāpi. Man šeit, ka es rīkotos tāpat. Man ļoti patika.

Kate

Mans mīļākais tēls bija Zefīrs un safīrs, tāpēc, ka viņi ir mīlīgi un mazi. Manuprāt, nē [filmas varoņi nav attēloti tā, kā cilvēki un suņi izskatās realitātē]. Maskačkā patika tas, ka tur bija dīvaini. Man šķiet, ka es varētu rīkoties līdzīgi, tāpēc, ka es nepadodos.

Dorisa

Man vislabāk patika suņi, viņi sāka runāt. Varoņi nebija kā īstajā dzīvē, jo suņi nerunā īstajā dzīvē. Man patika, ka Jēkabs mācēja tik labi zīmēt. Man ļoti patika.

Samanta

Man patika Jēkabs, jo bija galvenais varonis. Nē, runājošie suņi nebija kā dzīvē, bet tētis bija, jo viņš bija arhitekts. Patika suņu vectēvs, jo viņš bija gudrs un teica: “apēd Rausi!”

Gabriels

Man visvairāk patika Jēkabs, jo viņš pārģērbās par zagli un nozaga plānus. Filmas varoņi izskatījās kā multenē. Man patika Maskačkā tā spēļu pilsēta. Bērnu un suņu vietā rīkotos tāpat.

Fēlikss

Man ļoti patika Jēkabs, jo viņš bija izpalīdzīgs. Varoņi nav attēloti kā realitātē. Man Maskačkā vislabāk patika, ka tur bija daudz privātmāju. Es rīkotos gandrīz tāpat. Man ļoti patika filma!

Samanta

 

Man patika Ērglis, tāpēc ka viņš ir smieklīgs. Varoņi nav attēloti tā kā realitātē. Maskačka man patika, jo tur ir runājošie suņi. Es rīkotos tāpat.

                Kristians

 

Man patika filma. Es gribu uzzināt, kas notiks tālāk. Man patika filmas varonis Jēkabs. Man patika vislabāk tās mājas un tramvajs.

[autors nav zināms]

Man Maskačkā vislabāk patika visi runājošie suņi.

Arvīds

Man visvairāk patīk Jēkabs, tāpēc ka viņš varēja zīmēt, un, tas ko uzzīmēja, piepildījās. Filmas varoņi bija līdzīgi realitātei. Man Maskačkā patika runājošie suņi. Es bērnu un runājošo suņu vietā nerīkotos līdzīgi. Man šī filma ļoti patika. Tā ir pati labākā bērnu filma, kuru esmu skatījusies. Es ieteiktu šo filmu paskatīties.

Emīlija

Skolēnu atbildes apkopoja

Anda Zariņa

programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore

Rīgas 85.vidusskolā