Radošs un drošs Rīgā

Izbaudīt rotaļas ar krāsu un atklāt jaunas iespējas pašizziņai, sadarbībai un iecietībai piedāvā Rīgas 85.vidusskolas sabiedrības integrācijas projekts “Radošs un drošs Rīgā”. Mākslas darbnīcas interesentiem bez vecuma ierobežojuma ar skolotāju Sandru Danebergu – Eriksoni katru ceturtdienu dāvās iespēju izmēģināt VEDIC ART metožu iedarbības spēku. Iepazīšanās darbnīca 18.aprīlī no plkst.:16:00 -17:30.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas projekta ietvaros Rīgas 85.vidusskola uzsāk projektu “Radošs un drošs Rīgā”. Projekta mērķis ir organizēt un radošo mākslas darbnīcu ciklu skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, lai ar dažādu mākslas metožu palīdzību veicinātu izpratni par sevi un līdzcilvēkiem, attīstītu empātiju un labvēlībā balstītu attieksmi pret dažāda vecuma un etniskās izcelsmes rīdziniekiem, tā veicinot iecietību un sekmējot jebkādas diskriminācijas novēršanu.

Projekts “Radošs un drošs Rīgā” ir iecerēts kā glezniecības un zīda apgleznošanas darbnīcu cikls. Aprīlī un maijā glezniecības darbnīcās pamatā tiks izmantotas VEDIC ART mākslas metodes, ko papildinās sarunas par Rīgas pilsētas arhitektūru un pilsētvidi kā iedvesmas avotu. Glezniecības darbnīcas paredzētas ceturtdienās, no 18.aprīļa līdz 23.maijam ar turpinājumu septembra mēnesī.

Savukārt zīda apgleznošanas darbnīcas plānotas septembrī, tās vadīs mājturības un tehnoloģiju skolotāja Dace Ruskule.

Projekta noslēgumā radošajās darbnīcās tapušie glezniecības un zīda darbi tiks eksponēti izstādē “Radošs un drošs Rīgā” Nevalstisko organizāciju namā, tā popularizējot mākslas un diskusiju metodes iespējas personības izaugsmes veicināšanas, starppersonu dialoga un sabiedrības integrācijas jomā.

Dalība visās projekta “Radošs un drošs Rīgā” mākslas darbnīcās ir bez maksas. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Tuvāka informācija par radošajām darbnīcām: http://www.r85vsk.lv/,   https://www.facebook.com/Vedic-Art-Latvia-2020191474699570/

Sagatavoja:

Projekta koordinatore

Anda Zariņa

T.:26168223