Latvijas kultūras iepazīšanas spēle

Rīgas 85.vidusskola sadarbībā ar prāta spēles “Cietie rieksti” komandu programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros organizē Latvijas kultūras iepazīšanas spēli 5.-10.klašu skolēniem š. g. 15.aprīlī plkst.13.00 skolas Svētku zālē. Lūdzam pieteikties, nosūtot komandas nosaukumu Andai Zariņai e-klases pastā vai iesniedzot personīgi bibliotēkā līdz 11.aprīlim.

Kultūras iepazīšanas spēles “Cietie rieksti” mērķis ir popularizēt programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes un veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un mūsdienu izpausmēm literatūrā, mūzikā, vizuālajā, kino un teātra mākslā, kā arī paplašināt skolēnu redzesloku un sadarbības prasmes starp dažāda vecuma skolēnu klašu grupām.

5.-10. klašu kolektīvus lūdzam pieteikt skolēnu komandas 6 – 8 cilvēku sastāvā, nosūtot 1 – 2 komandu nosaukumus no katras klases e-klases pastā Andai Zariņai līdz š.g. 12.aprīlim. Komandu dalībnieku sastāvs līdz spēles sākumam var tikt mainīts  nebrīdinot par to spēles organizatorus. Pēc 12.aprīļa jaunas komandas netiks reģistrētas.

 

Pasākuma programma:

13:05 – 13:15   Komandu pulcēšanās Svētku zālē, iepazīšanās ar spēles vadītājiem, spēles gaitu un noteikumiem.

13:15 –  14:10  Komandu spēle 10 posmos. Katrā posmā 5 jautājumi.

14:10 – 14:20  Rezultātu apkopošana, neliela pauze – komandām uzkavējoties Svētku zālē.

14:20 -14:30    Uzvarētāju paziņošana 5.-7. un 8.-10.klašu grupā, komandu apbalvošana, aplausi, smaidi un gaviles.

 

Sagatavoja:

Anda Zariņa

Programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore

Rīgas 85.vidusskolā