Skatuves runas konkurss

28. februārī skolas konkursā pulcējās 1.-5. klašu skatuves runas meistari. Skanēja dzeja un aplausi. Sniegumu vērtēja žūrija. Sveicam visus dalībniekus! Lepojamies ar godpilno 1.-3.vietu ieguvējiem!

Izcilu skatuves runu veido trāpīgi izvēlēts daiļdarbs, runātāja spēja atklāt rakstnieka domu, paust attieksmi pret tekstu un nodibināt kontaktu ar klausītāju, lai viņa iztēlē uzburt rakstnieka vārdos ietērpto domu. Klausītāju netieši uzrunā skatuves personības veidotais tēls. Skatuves runas jeb publiskās uzstāšanās māksla cilvēkam noder dažādās dzīves situācijās. Žūrija – skolas direktore Aija Makšāne, direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra Korotkaja un bibliotekāre Anda Zariņa priecājas par ikvienu konkursa dalībnieku, kas dzejnieka vārdus iedzīvināja skatuves runā.

Visiem 28 astoņiem skolas skatuves runas konkursa dalībniekiem izdevās raisīt skatītājos emocijas un pārdomas. Paldies skolēnu ģimenēm, klašu audzinātājiem un latviešu valodas skolotājiem par uzmundrinājumu un ieteikumiem skatuves runas sagatavošanā. Pateicamies visiem skolas skatuves runas konkursa dalībniekiem. Atzinības rakstus un pateicības konkursa dalībnieki saņems skolas svinīgajā līnijā 8.matrā.

Skolas skatuves runas konkursa rezultāti

1. klašu grupā

1.vieta    Jēkabam Gabrielam Vilciņam (1.b klase)

2.vieta    Tomam Zīlem (1.a klase)

3.vieta Ernestam Vītolam (1.b klase)

2.-3.klašu grupā

1.vieta    Marei Miglai Zaksei (3.b klase)

2.vieta    Martai Breidakai (3.b klase)

3.vieta Oskaram Osim (3.b klase)

3.vieta Ģirtam Bukovskim (3.c klase)

4.-5.klašu grupā

1.vieta    Gustavam Dzintaram (5.a klase)

2.vieta    Ivo Boževniekam (5.a klase)

3.vieta Rafaelam Lūsim – Grīnbergam (5.a klase)

3.vieta Krišjānim Neretam (5.b klase)