Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi novembrī

Tradicionāli novembris ir Latvijas un patriotu mēnesis, kad īpaši tiek izceltas valstiskās un kultūras vērtības. Iespēju iepazīt Latviju kultūras mantojuma bagāto daudzveidību un mūsdienu izpausmju oriģinalitāti skolēniem dāvā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīva “Latvijas skolas soma”. Šīs programmas ietvaros līdz gada beigām skolēni apmeklēs kino, teātrus, piedalīsies muzejpedagoģiskajās programmās, kā arī uzņems māksliniekus skolas Svētku zālē.

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tā dāvā iespēju ikvienam mūsu valsts skolēnam izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Tā veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Vairāk par LR KM iniciatīvu “Latvijas skolas soma” https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/  Līdz gada beigām programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu skolā notiks dažādas aktivitātes.

1.novembrī skolas Svētku zālē izrādi – lekciju bērniem “Putni’’, kuras  laikā skolēniem būs iespēja vērot, kā notiek cilvēka satikšanās ar putniem. Uzzināt, kā balodis būvē ligzdu? Cik plats ir vanaga spārnu atvērums? Kurš putns iemainīja zelta spalvas pret skaistāko balsi pasaulē? No kura lidoņa nobijās putnu draugs Edgars? To visu un pat vēl vairāk skolēni pieredzēs izrādē – lekcijā 1.-4. klašu skolēniem „Putni”.

15.novembrī 2.klašu grupas apmeklēs muzejpedagoģisko programmu “Mana Latvija” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Šeit skolēni iepazīsies ar muzeja ekspozīciju, uzzinās par Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu, zināšanas nostiprinās uzdevumi darba lapās.

20.novembrī skolā viesosies Vīru kopa “VILKI”. Programmas “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” pamatmērķis ir veicināt patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu. Koncertlekcija 7.-10.klašu skolēniem dāvās iespēju klausīties latviešu karavīru dziesmas attiecīgā laika mūzikas instrumentu (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons) pavadījumā.  Mūzikas radīto iespaidu papildinās vēsturiski pamatots stāstījums par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildus tam uz ekrāna tiks demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumi, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki koncertlekciju laikā būs tērpti arheoloģiski precīzos tērpos.

Izrāžu, nodarbību un kinofilmu izvēle notiek, ņemot vērā skolas mācību darba plānu. Ikvienai no izvēlētajām aktivitātēm ir cieša saistība ar kādu no mācību priekšmetiem. Tā piemēram, izrādei “Putni” ir tematiski saskares punkti ar latviešu valodu un dabaszinībām, LNVM muzeja programma “Mana Latvija” papildina sociālās zinībās un latviešu valodā apgūto, savukārt koncertlekcija “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām” sasaucas ar vēstures, mūzikas un literatūras mācību saturu. Sagatavoja:A.Zariņa

programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore