Karjeras nedēļa noslēgusies, aktivitātes turpinās!

Karjeras nedēļas laikā, sadarbībā ar skolēnu vecākiem, viņu ģimenes locekļiem un ieinteresētiem savas nozares speciālistiem Rīgas 85.vidusskolā notikušas vairākas aizraujošas audzināšanas stundas. Esam pateicīgi Baibai Oldermanei-Mieriņai, Valdim Ķezberam, Lolitai Zelčai, Sandai Krastai, Jānim Iljinam un profesionāļiem uzņēmumos, kas atrada laiku, lai kopā ar skolēniem runātu par savu pieredzi un viņu iespējām Latvijas darba tirgū.

Tieši tikšanās ar speciālistiem un viesošanās dažādos uzņēmumos, viņu pieredzes stāsti un sava karjeras ceļa izvērtējums, piešķir dziļāku jēgu skolēnu karjeras izglītībai un skolā sniegtajam karjeras atbalstam.

Cienījamie vecāki, ar pateicību uzklausīsim jūsu idejas un ierosmes, lai saplānotu interesantas, radošas un skolēnus mērķtiecīgai izaugsmei motivējošas Ēnu dienas 2019.gada februārī!

Labprāt uzklausīšu Jūsu idejas personīgi tiekoties skolas bibliotēkā, iepriekš sazinoties pa tālr.:26168223 vai rakstot uz e-pastā: zarinanda@gmail.com  vai e-klases pastā Andai Zariņai.

Sagatavoja:

Anda Zariņa

Bibliotekāre, pedagogs karjeras konsultants