Karjeras nodarbība “No sapņa uz mērķi”

ESF finansētā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā viesojās uzņēmējs un dzīves zinātnieks Niks Jansons, lai motivētu 8.klases jauniešus apzinātai karjeras izaugsmei.

Interaktīvajā nodarbībā “No sapņa uz mērķi” vai no idejas līdz rezultātam ar spēcīgām metodēm Niks Jansons ar personīgā pieredzē un izcilu personību veiksmes un neveiksmju stāstos balstītu piemēru palīdzību mudināja jauniešus izvirzīt augstus dzīves standartus, izvirzīt mērķus un nebaidīties tos sasniegt pat tad, ja nāktos pārvarēt grūtības. Pēc emocionāli piesātinātās lektora uzstāšanās skolēni izveidoja katrs sava personīgā mērķa plānošanas lapu un saņēma pamudinājumu lietderīgi izmantot laiku veiksmīgas karjeras veidošanai jau skolas laikā. Jauniešiem tika doti padomi un demonstrētas vairākas metodes kā kontrolēt ieradumus, kas nosaka skatījumu uz dzīvi, un no kuriem atkarīga ikvienas nodzīvotās dienas kvalitāte.

Jautājumi par Nika personīgo pieredzi izvirzīto mērķu fiksēšanā un sasniegumu kontrolēšanā, liecināja par skolēnos atmodināto interesi, kas nepieciešama, lai tiktu pieņemti veiksmīgi karjeras lēmumi.

Ar dzīves zinātnieka, motivātora un uzņēmēja Nika Jansona atziņām iespējams iepazīties sociālajos medijos https://www.facebook.com/niks.jansons.5 un https://www.instagram.com/niksjansons/ .

Sagatavoja

pedagogs karjeras konsultants Anda Zariņa