Projekts “Ziedi Latvijai”

Otrdien, 9.oktobrī ar rododendru un hortenziju stādījumiem noslēdzās Jauniešu iniciatīvas projekts “Ziedi Latvijai”.

Projekta “Ziedi Latvijai”  īstenošana sākās pavasara talkas laikā un tā mērķis bija veicināt skolēnu un viņu ģimeņu līdzdalību skolas galvenās ieejas laukuma apzaļumošanas, dekoratīvo stādījumu ierīkošanas, kā mauriņa atjaunošanas darbos, tā, veidojot estētisku vidi un sadarbībā stiprinot piederības sajūtu skolai, Rīgas pilsētai un Latvijas valstij. Pavasarī tika iedēstīta dekoratīva grimoņu (Cornus Alba Sibirica) josla, ziemcietes un baltais rododendrs, kā arī uzsākta zālāja mēslošana un kopšana. Taču, sākoties, skolas centrālā ieejas laukuma labiekārtošanai, apzaļumošana vasaras sezonā tika pārtraukta.

Atbilstoši sezonai un labiekārtotajai skolas videi, rudenī pie skolas tika iedēstīti vairāki sīklapu un liellapu rododendri un 7 skarainās hortenzijas, kas Rīgas iedzīvotājus priecēs pavasarī un vasaras otrajā pusē.

Pateicamies visiem vecākiem, skolēniem un skolas tehniskajam personālam, kas sekmēja projekta īstenošanas gaitu, gan piedaloties talkā, gan piedāvājot skolai dažādu augu stādus. Ceram, ka sakoptā skolas vide popularizēs Latvijas košumdārzu kultūru un pilsētniekiem ļaus izbaudīt kā Rīga top skaistāka arī mikrorajonos.

Rīgas 85.vidusskolas projekts “Ziedi Latvijai” tika finansēts Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta organizētās  Jauniešu iniciatīvas programmas  „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ietvaros.

Sagatavoja:

projekta koordinatore A.Zariņa